Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják.(Ám 8,11-12)

 

 

 

 

 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6)
Október 15-től a templomajtó zárva marad az Urat kereső, Istent szerető gyülekezet előtt. Zárva kell maradnia, mert előírás, járványügyi rendelkezés. Nem foglalhatjuk el templomi helyünket, nem emelheti lelkünket a szép orgonajáték, nem énekelhetünk, imádkozhatunk testvéri közösségben, nem találkozhatunk a megszokott módon és nem mosolyoghatunk, köszönhetünk egymásra. De ha most nem tehetjük is ezeket a gyülekezet közösségében, a vasárnapot a korlátozások idején is megszentelhetjük. Tegyük ezt otthon, nagyon tudatosan, elkülönített, Istennek odaszánt időben! Figyeljük és kövessük a televízióban, rádióban, vagy interneten közvetített református istentiszteleteket, igemagyarázatokat! A www.reformata.sk oldal folyamatosan közöl majd igemagyarázatot írásban, vagy video formájában. A Pátria Rádió minden vasárnap 11:00 órai kezdettel református istentiszteletet sugároz felvételről, amelybe ugyancsak kapcsolódhatunk. A királyhelmeci gyülekezet internetes felületein is igyekszünk igei útmutatást adni, de idősebb testvéreink felé nyomtatott formában is eljuttatjuk ezeket.