Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci református gyülekezet napközi tábora a meghirdetett időpontban, azaz 2021. július 26-tól veszi kezdetét, amelybe szeretettel várjuk a bejelentkezett 6-12 éves gyerekeket. Kérjük, hogy a gyerekek ivópalackot hozzanak magukkal, amit a nap folyamán a táborban is utána tudunk tölteni. Javasoljuk, hogy a kinti foglalkozások idejére nap ellen védő sapkát is készítsenek. Kérjük, hogy akik betegség jeleit hordozzák magukon, azok inkább maradjanak otthon. A szülő részéről kérjük egy nyilatkozat kitöltését, amit akár hétfőn, a gyermek táborba hozatalakor is ki lehet tölteni, vagy innen letölteni: Nyilatkozat.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” - olvashatjuk a Szentírásban. E többezer éves bölcsességet a királyhelmeci Édenkert Óvodában is szeretnénk megvalósítani és minden gyermeket a „neki megfelelő módon” szeretnénk nevelni, amihez a kisebb csoportokban való munka, az egyéni foglalkozás, a személyre szabott fejlesztés és tehetségígéretek gondozása is hozzátartozik. Ez elképzelés megvalósításához nagy segítséget jelent majd az intézmény gyógypedagógiai végzettséggel is rendelkező óvópedagógusa, Papp Kinga, aki szeptember 1-től várja az Édenkert Óvodába járó gyerekeket. Bemutatkozó sorait alább lehet olvasni:
 
Keresztény értékrend szerint élő családban nőttem fel, amelyben a generációk kölcsönösen szeretik, támogatják és segítik egymást. Már nagyon korán meg kellett tapasztalnom, hogy nincs minden családban így, és a keresztény értékeket fontosnak tartó cserkészet, óvoda és iskola – a családdal együttműködve – nagyban tudja segíteni a gyermekek egészséges nevelését. 16 éves koromtól kapcsolódtam be és vettem részt aktívan a 43. számú Szent László cserkészcsapat vezetésében, programok szervezésében és a helyi intézményekkel való munkában. Számos szabadidős programot szerveztünk meg nagy sikerrel, amilyen például a mesemondó verseny, amelyet két ízben szerveztünk meg az óvodások részére. Gyermekkorom óta tudtam, hogy gyermekekkel akarok foglalkozni, ezért választottam a sárospataki Comenius Főiskolai Kar Óvodapedagógia Szakát, amelyet kitűntetéssel végeztem el. Már a szakdolgozatomban foglalkoztam az agresszió kezelésének módszereivel. A főiskolai tanulmányaim befejezése után, 2013-ban a leleszi óvodában helyezkedtem el óvodapedagógusként, ahol a magyar csoporttal foglalkoztam. Az ezt közvető nyolc évben két csodás fiúgyermek édesanyjává váltam, és így lett teljes az életem.
Az óvodapedagógusi munkám során megtapasztaltam, hogy a hagyományos oktatási módszerek nem minden gyermek fejlődését segítik elő megfelelő és elvárt módon, ezért úgy döntöttem, hogy tovább képezem magam. 2016-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam tanulmányaimat, ahol 2020-ban végeztem Tanulásban akadályozottak szakirányon, szakdolgozatomban az olvasási készség elsajátításához szükséges betű olvasó és író rutinok fejlődését vizsgáltam. Mindkét főiskolai képzés tanulságos volt számomra, és formálta szemléletmódomat. Több szakmai továbbképzésen is részt vettem, ilyenek például az Erőszakmentes kommunikáció, a Népi hagyományok és néptánc az óvodában, a Képzőművészeti technikák felhasználása az óvodában.
Az Édenkert Óvodában óvodapedagógusaként a legjobb tudásom szerint kívánom a felnövekvő gyermekeket fejleszteni. Szívügyemnek tekintem a szókincs bővítését, amelyben a bábjáték felhasználásának módszereit használom, hiszen a bábozás során egy varázsvilág tárul a gyerekek elé, amiben nehézségeiktől megválhatnak, és problémáikra megoldást találhatnak. Fontosnak tartom továbbá a mozgásfejlesztést, a népi hagyományok beépítését az óvodai életbe, amire a magyarság megmaradásának zálogaként tekintek.
Úgy hiszem, a gyermekek személyiségének kibontakoztatását csupán szeretettel lehet elérni. Ahogyan közel egy évtizeden keresztül cserkészként, úgy óvópedagógusként is törekszem a gyermekek megértésére, szeretetére, és vallom a keresztény értékek mentén történő gyermeknevelés fontosságát. Valódi hivatásnak tartom az óvópedagógusi pályát, amely nem mentes küzdelmektől és nehézségektől, de a munkánk elősegítheti, hogy egy jobb és egészségesebb társadalomban éljünk, hiszen a család és a családban élő gyermek az alapja mindennek.
Mottóm a nevelésben: „Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket, azok leküzdésére.“ (Gieter György)
 

A királyhelmeci Édenkert Óvodába történő beiratkozás során gyakran tették fel az érdeklődő szülők a kérdést, hogy vajon kik lesznek az óvodapedagógusok, kik lesznek azok a személyek, akik naponta fogadják majd a gyermekeket, nevelik és oktatják őket. Az óvodapedagógusok kiválasztása – a beérkezett jelentkezések megvizsgálása után – az elkövetkezendő napokban fog megtörténni, azonban a megbízott intézményvezetőt már be tudjuk mutatni. Az Édenkert Óvoda megbízott igazgatója Jakab Krisztina lesz, akivel a Királyhelmeci Református Egyházközség megkezdi a közös munkát. Az alábbiakban a megbízott intézményvezető szakmai bemutatkozását lehet olvasni, amelynek soraiból felsejlik az az értékrend és nevelési irány is, aminek mentén az egyházi óvodában foglalkoznak szeptembertől a gyerekekkel.

Jakab Krisztina így ír önmagáról:

Tanulmányaimat Losoncon, a Pedagógiai Szakközépiskolában végeztem. Huszonöt éve óvodapedagógusként dolgozom, 2014-től a nagyszelmenci önkormányzati óvoda vezetőjeként, majd 2019-től a nagyszelmenci Szent Efrém Egyházi Óvoda pedagógusa és megbízott vezetőjeként.

Az évek alatt igyekeztem sokat tanulni, képzésekre járni, hogy egyre jobb óvónő legyek, és megfeleljek a nevelés mai kihívásainak. Nagyon fontosnak tartom úgy fejleszteni a gyerekeket, hogy közben jól érezzék, érezzük magunkat. Atesztációs munkám témájaként a DRÁMAPEDAGÓGIÁT, a drámajátékok alkalmazását választottam, ami jól felhasználható és alkalmazható a munkám során. Elvégeztem az ÍGY TEDD RÁ! ­–­ Néptáncmódszertan képzést, a HANG REND logopédiai alapok képzést, továbbá a helyes testtartás elsajátítása PILATES gyakorlatokkal óvodás korban, a MONTESSORI pedagógia beillesztése a pedagógiai programba, a NÉPHAGYOMÁNY beépítése az óvodai és iskolai munkába szakirányú továbbképzéseket. 2018-tól RINGATÓ foglalkozásvezető vagyok a Cseperedő programban.

Református magyar hitem segített megvalósítani életemben a hitelességet, a megfelelő példaadást és nem utolsó sorban az emberséget. Sok-sok szeretettel és türelemmel arra törekszem, hogy a körülöttem lévő gyermekek kiegyensúlyozottan növekedhessenek, fejlődhessenek testben és lélekben egyaránt, úgy, hogy a szülőkkel együtt őszintén segítjük, támogatjuk egymást a nevelés útján.

Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy óvodapedagógus lettem, és nap mint nap számos értékes „MAGOT” ültethetek el a rám bízott gyermekekben.

Az ÉDENKERT Óvoda vezetőjeként szeretném beépíteni a mindennapi tevékenységek közé a megszerzett tapasztalataimat. Gyermekkoromból sok élményt és kalandot őrizgetek emlékeimben, ennek köszönhetően lettem én is óvodapedagógus. Ezen a területen sikerült megtalálni magam, hiszen annyira sokszínű ez a hivatás. Fontosnak tartom az érzelmi nevelést és a sokoldalú fejlesztést, valamint célom, hogy saját emlékeimből és megszerzett tudásomból merítve boldog gyermekkort biztosítsak.

Nincs gyönyörűbb dolog, mint belenézni a hatalmas és tiszta szemekbe, és megtölteni érzelmekkel, értelemmel. Megölelni igazán tiszta szívüket. Látni, hogy nap mint nap tanul valami újat. Meglátni a lelkét...őt...mindegyiket...hisz mindenki más...minden gyerek önálló csoda!

 
A királyhelmeci Édenkert Óvoda szeptemberi nyitását látva hivatalosan is meg tudjuk hirdetni az óvodai alkalmazottak felvételének lehetőségét. Várjuk azon óvodapedagógusok jelentkezését, akik azonosulni tudnak a keresztyén értékrend szerinti, magyar nyelven történő neveléssel, és elhívást éreznek arra, hogy az egyházi óvodában végezzék oktatói, nevelői munkájukat. Emellett azon személyek jelentkezését is várjuk, akik az óvoda konyhai alkalmazottjaként, illetve az intézmény takarítójaként szeretnének dolgozni és az Édenkert Óvoda mindennapjait munkájukkal segíteni. A jelentkezőktől a következő dokumentumokat kérjük magyar és szlovák nyelven:
- kérvény (meghatározva benne, hogy milyen munkára jelentkezne: óvodapedagógus, konyhai alkalmazott, takarító), 
- szakmai önéletrajz a megszerzett képesítések és eddigi munkahelyek feltüntetésével, 
- „motivációs levél” annak kifejtésével, hogy miért szeretne egyházi óvodában dolgozni,
- hozzájárulás személyes adatainak kezeléséhez. 
A jelentkezők kérvényüket a református lelkészi hivatalba küldhetik, vagy adhatják le személyesen (Királyhelmec, Templom sor 13) 2021. június 15-ig. Esetlegesen felemerülő kérdésekre ugyancsak a lelkészi hivatalban tudunk választ adni.