Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. (Jn 4,24)

Gyülekezetünk élete az istentiszteletekben csúcsosodik ki, nyeri el létének értelmét, világunkban való szükségességét, hiszen az Istentiszteleten hangzik az Ige, itt élhető meg a kegyesség, a közös vallásgyakorlat. Református istentiszteletünk középpontjában az Ige áll, amely által történik Istennek a kijelentése irányunkban. Így elmondható, hogy az istentiszteleten Isten üdvakaratát és életünkre vonatkozó szándékát érthetjük meg a hallható Ige által. Ugyanakkor csak annyira épülhet a jelenlévő, amennyire aktívan részt vesz az istentiszteleten az éneklése, imádsága, az Igére való figyelése által.
Királyhelmecen évente közel kétszáz istentisztelet van, melyek nagy részét a templomban, de a téli időszakban a hétközi istentiszteleteket a gyülekezeti házban tartjuk. Vasárnap délelőtt és délután is tartunk istentiszteletet, valamint hétköznap is megszólalnak a harangok és hívogatnak mindenkit istentiszteletre. Emellett ünnepnapokon kétszer, s az Úr asztalának megterítés előtt hat alkalommal tartunk ún. bűnbánati istentiszteletet. Emellett a helyben lévő két idősotthonban is rendszeresen van istentisztelet. A vasárnapi igehirdetésekről egy digitális eszközzel hangfelvétel készül, így ha valaki idős koránál, betegségénél fogva már nem tud a templomi istentiszteleten részt venni, ahhoz szívesen eljuttatjuk ezeket a felvételeket és a saját otthonában hallgathatja meg azokat. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a beteg, vagy idős testvérünk házánál, családjában házi istentisztelet legyen, amire való igényt jelezni kell.

A királyhelmeci gyülekezetben vasárnaponként 10:30 és 15:00 órakor tartunk istentiszteletet, hétközben pedig szerda este 18:00 órától.
Pólyánban minden vasárnap 9:30 órától van istentisztelet, az úrvacsorás istentiszteletek kezdő időpontja 9:00.
A szolnocskai szórványgyülekezetben minden hónap második és negyedi vasárnapján 13:45 órakor vannak istentiszteletek.
Királyhelmecen található két idősek otthonában is tartunk istentiszteleteket, az otthon lakóival, vezetőivel egyeztetett időpontban.