Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci református gyülekezet vasárnapi iskolásának kedves, biztató énekével kívánunk áldott virágvasárnapot.

Kicsi vagyok én, mégse félek én,
kicsi vagyok én, mégse félek én!
Semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret,
kicsi vagyok én, mégse félek én!

refr.: La - la... la

Boldog is vagyok, az is maradok! (x2)
roszz kedvem nem lehet, mert engem Jézus szeret,
boldog is vagyok, az is maradok!

 

A Királyhelmeci Református Egyházközség lelkipásztora, Molnár Éva osztja meg virágvasárnapi üzenetét. 
 
Alapige: „Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide! Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,28-40)
 
„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” /2Móz 20,8-11/
 
 
Az új élethelyzet, új szokások kialakítására kell, hogy ösztönözzön bennünket. A szakemberek egyre inkább az hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a bezártságban is egy kötött napi/heti rend kialakítása, hogy a napok ne folyjanak össze, hogy megőrizzük, erősítsük lelki egészségünket. Ez egyaránt érvényes a nagyobb létszámú, akár gyermekeket nevelő családokra és az egyedül élőkre is. 
Mit tegyünk azonban a vasárnappal? Sokak számára a vasárnap abban különbőzött más napoktól, vagy a szombati szabadnaptól, hogy felvette a szép ruháját és elment templomba, testvérekkel találkozott, igét hallgatott, közösségben imádkozott. A jelenlegi helyzetben sajnos nem lehet mindezt megtenni. Hát akkor mit tegyünk?
 
Az utóbbi hetekben a lelkipásztorok elárasztották az online tereket igehirdetésekkel, igemagyarázatokkal, igei buzdításokkal. Református egyházunk hivatalos honlapjai is igyekeznek napi rendszerességgel frissíteni újonnan létrehozott igemagyarázatos rovataikat. Számtalan lehetőségünk lett igei táplálékhoz jutni, de vajon jól élünk-e ezekkel a lehetőségekkel? Hogyan használjuk az internetre feltöltött keresztyén tartalmakat? Van bennünk tudatosság, vagy csak görgetjük a facebook hírfolyamát és a járvánnyal kapcsolatos hírek közben meghallgatunk egy feltöltött áhítatot, majd tovább gördítve megnézünk egy tanácsokat tartalmazó videót, majd pedig talán egy buzdító igeverset találva a „like” gombra kattintunk? Mindeközben azt vehetjük észre, hogy ez igei bíztatás a következő hírt olvasva már tovaszállt. 
Kedves Testvérem! Használjuk jól, okosan az online tereket! Legyünk tudatosak! Az ige azt mondja: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged”(Mt 6,6). A facebookot görgetve nehéz megélni a belső szoba csendjét, intimitását, amikor ezernyi kép, információ, inger zúdul feléd. Hogyan is hallhatná meg szíved az Isten halk és szelíd hangját, melyen meg akar téged is szólítani, és erősíteni, vigasztalni akar. 
 
Szenteld meg mindennapjaidat, szenteld meg a vasárnapot úgy, hogy időt szánsz az Úrra, az igeolvasásra, imádságra! Légy tudatos!
 
Légy tudatos a hétköznapokban!
Tarts napi csendességet: Ehhez a Biblia igéinek olvasása és személyesen megfogalmazott imádságok mellett használhatsz rövid igemagyarázatokat tartalmazó áhítatos könyveket, imádságos könyveket is. 
Ha az interneten található magyarázatok közül választasz, akkor egy napra egy adott oldalt válassz! Ne olvass végig 5-6 bejegyzést keresve azt, ami neked éppen kedvedre való! Keresd inkább Isten személyes üzenetét abban az igében, amit éppen olvastál. Természetesen tarthatsz reggel és este is csendességet és akkor estére választhatsz másik forrást, áhítatot.
Imádkozz! Tedd ezt imakönyv segítségével, készíts imalistát, imádkozz hangosan!
Mondd el a „Mi Atyánk”-ot és énekelj egy kedves éneket az énekeskönyvből!
 
Ha családban vagytok összezárva, találjatok egy közös időpontot, és olvassátok együtt az Isten igéjét, imádkozzatok együtt, erősítve egymást!
 
Szenteld meg a vasárnapot! 
Tervezd meg a vasárnapot! Döntsd el, vasárnap milyen módon hallgatod az Isten igéjét: TV közvetítés, internetes közvetítés, vagy feltöltött – azaz bármikor megtekinthető formában. Ez azért fontos, hogy az előre elhatározott időponthoz tudd igazítani a vasárnapi ebéd elkészítését. Amikor leülsz – akár egyedül, akár a családdal – a TV, rádió, vagy a számítógép elé, akkor már ne kelljen kimenni a konyhába az ebéd körüli teendőket elvégezni.
Légy tudatos a vasárnap megünneplésében!
1. Válaszd ki az igére figyelés időpontját, és formáját (TV, rádió, internet).
2. Tégy rendet a nappaliban, abban a szobában ahonnan a közvetítést követed – ez lesz most egy órára a te otthoni templomod. Behozhatsz a kertből akár egy kis virágot is az asztalra.
3. Vedd fel a szép vasárnapi ruhádat, készítsd el az énekeskönyvedet!
4. Ülj le a közvetítés kezdete előtt legalább öt perccel a helyedre, várd az istentisztelet kezdetét!
5. Kövesd figyelemmel az istentisztelet, kapcsolódj be az énekbe, imádságba, mondd hangosan a „Mi Atyánk”-ot!
6. Amikor véget ér a közvetítés, kapcsold ki a TV-t, rádiót, vagy számítógépet!
7. Mondj el egy rövid imádságot, énekelj akár egy éneket!
8. Öltözz át, vagy ahogyan szoktál, ülj le ebédelni!
9. Vasárnap délután hívj fel valakit a gyülekezetedből, buzdítsd egy igeverssel, este pedig imádkozz érte és családjáért! Minden héten felhívhatsz valaki mást, ezzel is számon tartva egymást, mint gyülekezet.
 
Ajánlott oldalak, ahol igei tartalmat, egyházi híreket lehet találni:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház: www.reformata.sk
Zempléni Református Egyházmegye: www.refzem.eu
Magyarországi Református Egyház: www.reformatus.hu
Dunamelléki Református Egyházkerület: www.parokia.hu
Mai Ige: www.maiige.hu
Fiataloknak szóló üzenet: www.tirekifi.hu; www.teso.blog 
 
(Molnár Éva)
 

A koronavírus járvány idején kialakult helyzettel kapcsolatos üzenet a királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek tagjaihoz.

 

A királyhelmeci református gyülekezet vasárnapi iskolásának, Varga Kingának bátorító éneke. Zongorán kíséri testvére, a gyülekezet kántora, Varga Szabolcs. 
 
 
Jézus a mi oltalmunk
 
Refrén:
Jézus a mi oltalmunk, erősségünk,
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.
Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk,
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk.
 
1. Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik,
De egy Kőszikla örökké áll.
Tajtékzik a tenger, gyilkol a sok fegyver,
Nékünk mégsem árt a halál.
 
2. Eladó már minden, örömöd még sincsen,
Ha ez a forrás nem árad rád.
Ő az, aki ingyen, már od'adott mindent,
Értünk áldozva Önmagát.
 
3. Fogták, elítélték és megfeszítették,
Isten fiát mi helyettünk.
Nincs már ítélet, vád sohasem érhet,
Vére eltörölt minden bűnt.

Gyülekezetünkben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami egyházközségünk szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek lenni az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét "változtassák" adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
A felajánláshoz szükséges nyomtatványok innen letölthetőek: Nyomatatvány-1, Nyomtatvány-2, de bővebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban is tudunk adni. A felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec