Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 
(1Sám 3,9)

2022. február 13-án elhangzó igehirdetés hangfelvétele:

...bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. 
(Mt 12,28)

2022. február 6-án elhangzó igehirdetés hangfelvétele:

A királyhelmeci református gyülekezetben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami az egyházközség szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek és immár az Édenkert Bölcsődének és Óvodának lenni, az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat. A munkavállalók a munkáltató által kiállított igazolás és az INNEN letölthető nyilatkozat kitöltésével és e dokumentumoknak az adóhivatalban történő leadásával tudják az adószázalékaikat felajánlani. 
Adóbevallást késztítők számára a felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA n.f.
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 320/13, 077 01 Kráľovský Chlmec

Köszönjük mindazoknak, akik akár az elmúlt években, akár e mostani adóelszámolásuk során a KOINONIA jótékonysági alap által értékteremtő szolgálatunkat támogatták és támogatják. 

...mert nem tértek meg 
(Mt 11,20)

2022. január 30-án elhangzó igehirdetés hangfelvétele:

Menjetek be a szoros kapun! 
(Mt 7,13)

2022. január 16-án elhangzó igehirdetés hangfelvétele:

 

Itt sokan voltak együtt és imádkoztak. 

(ApCsel 12,12b)

2022. január 9-én elhangzó igehirdetés hangfelvétele: