Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. (Róm 10,17)

A bibliaóra olyan alkalom a gyülekezetben, ahol a Krisztusban testvérekkel lehetünk együtt az Ige körül. Az istentisztelethez hasonlóan ilyenkor is az Ige van a középpontban, viszont nem az istentisztelet liturgikus keretei között. A bibliaórán egy kiválasztott igeszakasz van közösen elolvasva, magyarázva, az azzal kapcsolatos kérdések, vagy éppen a bibliaórán résztvevőket foglalkoztató témában felvetett kérdések megválaszolva. Gyakorta alakul ki párbeszéd ezeken a gyülekezeti alkalmakon, melyekben – amire az Ige is buzdít – egymás hite által (Róm 1,12) épülnek a jelenlévők. Az éneklés ennek az alkalomnak is elmaradhatatlan része és ilyenkor a nagy gyülekezetben nem énekelt, nem ismert zsoltárokat, dicséreteket is meg lehet tanulni.

Gyülekezeti bibliaórát minden csütörtökön 15:00 órától tartunk.
Lídia bibliakörre minden második héten keddenként kerül sor 18:00 órai kezdéssel, amelyre az asszonytestvéreket várjuk.
Ifjúsági bibliaórára a már konfirmált ifjakat hívjuk vasárnaponként 17:00 órai kezdettel.