Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” - olvashatjuk a Szentírásban. E többezer éves bölcsességet a királyhelmeci Édenkert Óvodában is szeretnénk megvalósítani és minden gyermeket a „neki megfelelő módon” szeretnénk nevelni, amihez a kisebb csoportokban való munka, az egyéni foglalkozás, a személyre szabott fejlesztés és tehetségígéretek gondozása is hozzátartozik. Ez elképzelés megvalósításához nagy segítséget jelent majd az intézmény gyógypedagógiai végzettséggel is rendelkező óvópedagógusa, Papp Kinga, aki szeptember 1-től várja az Édenkert Óvodába járó gyerekeket. Bemutatkozó sorait alább lehet olvasni:
 
Keresztény értékrend szerint élő családban nőttem fel, amelyben a generációk kölcsönösen szeretik, támogatják és segítik egymást. Már nagyon korán meg kellett tapasztalnom, hogy nincs minden családban így, és a keresztény értékeket fontosnak tartó cserkészet, óvoda és iskola – a családdal együttműködve – nagyban tudja segíteni a gyermekek egészséges nevelését. 16 éves koromtól kapcsolódtam be és vettem részt aktívan a 43. számú Szent László cserkészcsapat vezetésében, programok szervezésében és a helyi intézményekkel való munkában. Számos szabadidős programot szerveztünk meg nagy sikerrel, amilyen például a mesemondó verseny, amelyet két ízben szerveztünk meg az óvodások részére. Gyermekkorom óta tudtam, hogy gyermekekkel akarok foglalkozni, ezért választottam a sárospataki Comenius Főiskolai Kar Óvodapedagógia Szakát, amelyet kitűntetéssel végeztem el. Már a szakdolgozatomban foglalkoztam az agresszió kezelésének módszereivel. A főiskolai tanulmányaim befejezése után, 2013-ban a leleszi óvodában helyezkedtem el óvodapedagógusként, ahol a magyar csoporttal foglalkoztam. Az ezt közvető nyolc évben két csodás fiúgyermek édesanyjává váltam, és így lett teljes az életem.
Az óvodapedagógusi munkám során megtapasztaltam, hogy a hagyományos oktatási módszerek nem minden gyermek fejlődését segítik elő megfelelő és elvárt módon, ezért úgy döntöttem, hogy tovább képezem magam. 2016-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam tanulmányaimat, ahol 2020-ban végeztem Tanulásban akadályozottak szakirányon, szakdolgozatomban az olvasási készség elsajátításához szükséges betű olvasó és író rutinok fejlődését vizsgáltam. Mindkét főiskolai képzés tanulságos volt számomra, és formálta szemléletmódomat. Több szakmai továbbképzésen is részt vettem, ilyenek például az Erőszakmentes kommunikáció, a Népi hagyományok és néptánc az óvodában, a Képzőművészeti technikák felhasználása az óvodában.
Az Édenkert Óvodában óvodapedagógusaként a legjobb tudásom szerint kívánom a felnövekvő gyermekeket fejleszteni. Szívügyemnek tekintem a szókincs bővítését, amelyben a bábjáték felhasználásának módszereit használom, hiszen a bábozás során egy varázsvilág tárul a gyerekek elé, amiben nehézségeiktől megválhatnak, és problémáikra megoldást találhatnak. Fontosnak tartom továbbá a mozgásfejlesztést, a népi hagyományok beépítését az óvodai életbe, amire a magyarság megmaradásának zálogaként tekintek.
Úgy hiszem, a gyermekek személyiségének kibontakoztatását csupán szeretettel lehet elérni. Ahogyan közel egy évtizeden keresztül cserkészként, úgy óvópedagógusként is törekszem a gyermekek megértésére, szeretetére, és vallom a keresztény értékek mentén történő gyermeknevelés fontosságát. Valódi hivatásnak tartom az óvópedagógusi pályát, amely nem mentes küzdelmektől és nehézségektől, de a munkánk elősegítheti, hogy egy jobb és egészségesebb társadalomban éljünk, hiszen a család és a családban élő gyermek az alapja mindennek.
Mottóm a nevelésben: „Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket, azok leküzdésére.“ (Gieter György)