Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci református templomban már többször volt koncert, hiszen volt, amikor orgona-, vagy zongorakoncertre hívogattuk a zeneszerető embereket, vagy szimfonikus kvartettet köszönthettünk, de előfordult, hogy egy egész gyerekkórust hallgathattunk, ahogyan az az elmúlt évi adventi koncerten történt. Nem idegen tehát a koncertre való hívogatás a királyhelmeci református egyházközség részéről, azonban még soha nem történt meg az, hogy egy előadó „sztárságára”, hírnevére utalva hirdették volna a készülő koncertet. A sztárságra való utalást talán ki is kérné magának, és talán a hírnév kapcsán is szabadkozna Mészáros János Elek, aki 2016. április 10-én a királyhelmeci református templomban adott jótékonysági koncertet. Az eredeti foglalkozása szerinti agrármérnök a 2012-es Csillag Születik tehetségkutató televíziós műsor kapcsán vált ismertté. Ugyanakkor elmondható, hogy keresztyén körökben, a református gyülekezeteken belül a televízió képernyőjén is bátor, már-már hitvallónak nevezhető kiállásával hívta fel magára a figyelmet. A műsor óta eltelt időben is, amolyan XXI. századi apostolként járja a Kárpát-medencét, s – ahogyan ő fogalmaz – a koncert ürügyén tesz bizonyságot szerető Istenéről, megváltó Jézus Krisztusáról. A királyhelmeci templomban is hazaszeretetéről, népe, nemzete iránti elkötelezettségéről, és szerető Uráról tett bizonyságot énekeivel, szavalataival, beszédével, de ahogyan a másfél órás koncert zárszavaként megfogalmazta: egyedül Isten dicsőségére. 

 

 

„Megszállták a papok a gimit!” – fogalmazott egy tizenéves lányka április 1-én, amely megfogalmazás kicsit talán túlzó, de némi igazságalapja mégis van, mivel a királyhelmeci gimnázium vezetőinek kérésére református lelkészek és görög-katolikus hitoktató egy tematikus délelőtt keretében foglalkoztak a gyerekekkel. A reggeli csengetésre ezúttal nem az osztálytermek teltek meg diákokkal, hanem a gimnázium közösségi terme, aulája, ahol Molnár Éva lelkésznő köszöntése után mindjárt egy közös játékkal ébresztgették a még félálomban lévő gyerekeket. Akin még a játék sem segített, hogy a péntek reggeli fáradtságán túllépjen, azoknak a Reforgó ifjúsági zenekar dinamikus zenélése segíthetett ebben. A „gimis nap” néven emlegetett alkalomra előadóként Százvai László, a kisvárdai református egyházközség főlelkésze, korábbi ifjúsági lelkipásztor érkezett, hogy őszinte beszédével, nyíltságával is utat tudjon nyitni a királyhelmeci fiatalok felé, és bizonyságtételével utat tudjon mutatni az élő Isten felé. A tékozló fiú példázatán keresztül szólt a földi szülőkhöz való viszonyról és a mennyei Atya hozzánk való viszonyáról, halálos szeretetéről. Az előadást követően, amely nem csupán az értelemre, hanem – sok fiatal elmondása szerint – a szívre is hatott, kiscsoportban történt a téma feldolgozása, vagyis a fiatalok immár osztálytermekben, egy-egy lelkipásztor, hitoktató vezetésével beszélték meg az elhangzottakat, illetve vitték tovább a témát immár kicsit közvetlenebb formában. A csoportos foglalkozásokat követően ismét a gimnázium aulájában gyűltek össze a fiatalok, ahol újra a Reforgó vezetésével énekelhettek, valamint Kiss Miklós, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnöke a nyáron sorra kerülő országos ifjúsági rendezvényről, az ÉlesztŐ-ről szólt, és bíztatta a jelenlévőket a táborban való részvételre. 

 

A Csillag Születik tehetségkutató verseny győztese, Mészáros János Elek református presbiter ad jótékonysági koncertet 2016. április 10-én, 15:00 órai kezdettel a királyhelmeci református templomban. A Királyhelmecre is ellátogató énekes bemutatkozásában így vall magáról: „Rengeteg koncertem volt a verseny óta, fesztiválok, város- és falunapok, céges- és egyesületi felkérések, de a szívemhez legközelebb a templomi koncertek állnak, ahol annak az Úrnak a dicsőségére énekelhetek, aki megalkotott, megáldott tehetséggel és segít egy életen át. Egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria”
A koncert bevétele a királyhelmeci református templom külső felújítását fogja szolgálni. A koncertet követően CD vásárlására és dedikálására is lesz lehetőség. Az alkalom szervezői szeretettel várnak mindenkit a jótékonysági koncertre.

 

A múlt év adventjében azzal a céllal szervezett jótékonysági koncertet a királyhelmeci református gyülekezet, hogy annak bevételét a múlt század elején épített templomi orgonájának felújítására fordítsák. A Királyhelmeci Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai által adott koncertet nagy örömmel fogadták a gyülekezet tagjai, valamint a koncertre látogató vendégek, s valóban felemelő élmény volt a különböző zeneműveket, karácsonyi dallamokat, és gyerekénekeket hallgatni. A jótékonysági koncerten túl többen anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy a három éve teljesen elhalkult orgona újra megszólalhasson. Istennek legyen hála, hogy az orgona Pozsár Róbert kolozsvári szakember munkája nyomán megújulhatott, s az ismét segítheti a gyülekezet éneklését. A királyhelmeci református templom megújult orgonájának „átadására” 2016. március 18-án (pénteken) 19:00 órakor kerül sor, amely átadás keretében, a hangszer felújítója, Pozsár Róbert orgonaművész koncertet is ad, ezzel is „bemutatva” a hangszer megújult, s talán még a korábbinál is szebb hangját a hallgatóságnak. Erre az alkalomra, az orgona átadásával egybekötött kis koncertre szeretettel várnak mindenkit.

2016. február 28-án került sor gyülekezetünkben a rendes évi Canonica Visitatiora, azaz egyházlátogatásra, amelynek keretén belül az egyházközségbe érkező vendégek megvizsgálták gyülekezetünk elmúlt évi lelki életét és anyagi gazdálkodását. A 18:00 órakor, a református templomban istentisztelettel kezdődő, majd a gyülekezeti otthonunkban presbiteri gyűléssel folytatódó egyházlátogatásra Nt. Dócs Szilvia szomotori és Nt. Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor érkezett gyülekezetünkbe.

Gyülekezetünkben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami egyházközségünk szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag, és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezések, felújítások előrehaladását is segítette. Az elmúlt éven így támogatta a KOINONIA jótékonysági alap énekeskönyvek és Bibliák beszerzését a gyülekezeti otthon alkalmaira, anyagilag járult hozzá a templom tervezett felújításához, s ugyancsak az alap hathatós támogatásának köszönhetően sikerült kicserélni a parókia két elöregedett bejárati ajtaját. Köszönet érte.
 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek lenni az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét "változtassák" adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
Bővebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban is tudunk adni. Alkalmazottak adószázalékainak felajánlásához szükséges nyomtatványok innen letölthetők: Vyhlasenie, Potvrdenie.
 
A felajánláshoz szükséges adatok a következők:
 
Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec