Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

És mondd el fiaidnak azon a napon... (2Móz 13,8a)

Református egyházunkban régóta van hagyománya a vasárnapi iskolának, ill. gyermekistentiszteletnek. A királyhelmeci gyülekezetben a kommunizmus idején is volt hitoktatás, s a gyülekezet lelkészei mindenkor kiemelt fontossággal kezelték a gyermekek hitben való nevelését. Igaz, hogy már az iskolában is biztosítva van a hitoktatás, s a gyermekek a nevelési tantárgyak között választhatják a református vallásórát, ugyanakkor fontos, hogy a gyülekezet területén is legyen gyermekek számára hitoktatás. Ezt a célt szolgálja a vasárnapi iskola, ami elsősorban a 6-12 éves korú gyermekeknek van, de előfordul, hogy a még nem iskolaköteles gyermekeket is hozzák a szülők. A vasárnap délelőtti istentiszteletre érkező szülők magukkal hozzák gyermeküket a templomba, aki az istentisztelet elején – általában a fennálló ének alatt – kimegy a vasárnapi iskola vezetőjével a templomból. A gyermekekkel való foglalkozás az istentisztelet teljes ideje alatt a gyülekezeti házban történik, ahol az életkori sajátosságuknak megfelelően, sokszor játékos formában tanulják a bibliai történeteket, imádságokat, énekeket. A vasárnapi iskolai foglalkozás szeptembertől júniusig tart, s csak az ünnepi istentiszteletek idején, vagy rendkívüli alkalmakkor nincs megtartva. A vasárnapi iskola, a gyermekistentisztelet, egy lehetőség arra, hogy a szülők gyermekük keresztelésekor tett ígéretét megtarthassák és a vasárnapi alkalom által is lehetőségük legyen gyermekük hitben való nevelésére, ill. neveltetésére.