Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. (1Jn 1,3)

A Királyhelmeci Református Egyházközség tagjai hozták létre 2003-ban a KOINONIA elnevezésű jótékonysági alapot, mely megalapítása óta számos esetben járult hozzá gyülekezetünk építkezési és gyülekezetépítő tevékenységéhez, szolgálatához, valamint több esetben segített más református gyülekezetet, közösséget ill. támogatta azok célkitűzéseit. Alapunk bevételeit és a befolyt összegből elvégzett feladatokat figyelembe véve az állapítható meg, hogy a KOINONIA szinte száz százalékos hatékonysággal működik, hiszen működési, adminisztrációs kiadásokra minimális összeget fordítunk és a felajánlások szinte teljes egészében az értékteremtő programok, alkalmak, vagy éppen egyházi vonatkozású építkezések, felújítások támogatására fordítódnak. A gyülekezet mellett működő alap elsődleges bevételi forrása a természetes és jogi személyek által is felajánlható adószázalékokból érkező pénzadomány. Így elmondható, hogy ez olyan pluszforrása a gyülekezetnek, mely bár a KOINONIA-hoz érkezik, de azzal a gyülekezet, ill. egyházunk célkitűzése van támogatva. Ezt tükrözi a szervezet alapító okiratában megfogalmazott célok is: szellemi, lelki értékek védelme; az egyházi életben a hagyományok megőrzése; a művelődés támogatása; szociális szolgálatok végzése különös tekintettel az idősekre és a rászorulókra. Elmondható, hogy e gyülekezet mellett működő non-profit szervezet a támogatók, adószázalékot felajánlók kinyújtott karjaként szolgál a régiónkban és cselekszik közösségeinkért, munkálkodik embertársaink javára és Urunk dicsőségére.