Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Jézus mondja: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. (Mt 10,32)

A konfirmáció megerősítést jelent, hitünk megerősítését. A keresztelés folyamán tett szülői ígéret folyományaként - miszerint a szülők keresztyén hitben nevelik és neveltetik gyermeküket - 14-15 éves korban kerül sor a gyülekezet előtti konfirmációra, melynek során a konfirmált ifjak a gyülekezet nagykorú, úrvacsorával élő tagjaivá válnak. A királyhelmeci gyülekezetben a tényleges konfirmáció előkészítő két évig tart, melyet egy előkészítő év előz meg. Az előkészítő év arra szolgál, hogy a konfirmációs csoport tagjai egy kicsit megismerjék egymást, s a legalapvetőbb ismereteket is elsajátítsák. Az előkészítő csoportba a 13 éveseket, ill. a 6. osztályos gyermekeket várjuk, hogy a konfirmációra 15 évesen, vagyis a 8. osztályban kerülhessen sor, melynek időpontja általában az adott év pünkösdjét megelőző vasárnap. Mindeddig korosztályonként történt a fiatalok konfirmációi előkészítése, mely előkészítő alkalmaknak, a Káté oktatásnak az időpontja pénteken délutánonként volt.
A gyülekezet szempontjából létfontosságú esemény a konfirmáció, ezért fontos, hogy azt az ifjak, ill. az ő szüleik is megfelelő komolysággal és kiemelt fontossággal kezeljék. A hit megvallása és a gyülekezet előtt való vállalása nem lehet mellékes, mindenek mögé sorolandó esemény az életben, hiszen Jézus Krisztus is erre buzdít bennünket, amikor azt mondja: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. /Mt 10,32-33/
Azok a felnőttek, akik valamilyen oknál fogva nem voltak megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, viszont életük egy pontján, Istennel való kapcsolatuk elmélyítése, és a róla való ismeretek bővítése szempontjából a konfirmálni szeretnének, megtehetik. Gyülekezetünkben időközönként felnőtt konfirmációs előkészítőt indítunk, mely már nem a hagyományosan vett oktatási keretek között történik, hanem inkább a Szentírásnak és hitünk alapjainak beszélgetés közbeni megismeréséről. A gyülekezet mindenkor örömmel fogadja a felnőttek konfirmációs szándékát, mely szándékkal bármikor felkereshető a Lelkészi Hivatal.