Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Sok-sok ember életéből hiányzik az élmény, mivel elzárkóznak éppen az élet elől és a számítógépen keresztül belefolyva a virtuális világba, megfosztják magukat a kapcsolatoktól; ennek következtében élményszegény és ingerszegény környezetben nőnek fel. Ebben látja az élménypedagógia terjedésének, az arra való nyitottságnak az egyik okát Olasz Tímea, a Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága Módszertani Központjának a munkatársa, aki 2015. május 11-én a vezetője volt annak az élménypedagógiai napnak, amely a királyhelmeci gyülekezeti házban valósulhatott meg. Az alkalom során az ez évi Vakációs Bibliahét programhoz kötődő élménypedagógiai témafeldolgozások lettek bemutatva, azaz Eszter könyvének mondanivalója, története lett a foglalkozások során elmélyítve. A képzés résztvevői megépítették Súsán várát és az így megformált padlóképen, mint egy terepasztalon "játszották el" Isten választott népe megmentőjének történtét. A Beregszászról érkező „előadó” meggyőződése, hogy az élmények segítette tanítások jobban rögzülnek, megmaradnak és ezért is tartotta fontosnak, hogy a táborban megtanulásra kerülő bibliai történetek az élménypedagógiának e kevésbé ismert módszere által, az ún. padlókép segítségével még inkább rögzüljenek, az üzenetek a gyermekek szívében elmélyüljenek.

Olasz Tímeával készült beszélgetés alább meghallgatható:
A címként is választott „gimis nap” név alatt valósult meg meg az az alkalom, amire a királyhelmeci gimnáziumban került sor 2015. március 27-én. A gimnázium vezetőségének kérésére – egy korábbi megkeresésünket fontolóra véve –, a református egyház egy alkalmat szervezhetett a diákok számára. Az osztálytermek helyett ezúttal az oktatási intézmény közösségi terme, aulája telt meg a reggeli becsengetéskor. Molnár Éva, királyhelmeci lelkésznő köszöntötte az egybegyűlteket és köszöntötte a Reforgó ifjúsági zenekart, amely a reggeli időpontban lendületes, Istent magasztaló énekeivel ébresztgette az álmos diákokat; a tapsból úgy tűnt, hogy sikerrel. A több száz diák előtt Püski Dániel, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora tartott előadást „Behálózva” címmel, aki előadásában utalt a mai, internetes társadalomban élő fiatalok kapcsolatainak felszínességére, valamint a tényleges, minőségi kapcsolatok alapjára. Az előadást kiscsoportos feldolgozás követte, amely során 14 osztályközösségben dolgozták fel a diákok a témát bodrogközi és ung-vidéki lelkipásztorok vezetésével. A csoportmunka után, immár újra a gimnázium aulájában, ismét a Reforgó vezette a fiatalok énekét, majd Kiss Miklós, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnöke az ifjúsági szervezet munkájáról és a tervezett táborokról számolt be, valamint a szervezethez való csatlakozás lehetőségéről. Már az alkalom során és a csoportfoglalkozásokon is nyilvánvaló volt, ami a visszajelzésekben megerősítésre került, hogy a fiatalokat nem csak érintő, hanem őket érdeklő téma lett feldolgozva, így reménységünk lehet, hogy az ifjak által megfogalmazott cél, vagyis embertársaikkal és Istennel való kapcsolatuk javításán valóban dolgozni, munkálkodni fognak. Az alkalmon készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

A kisvárdai testvérgyülekezetünk meghívására, március 20-21. napokon közös presbiteri találkozón vettek részt a királyhelmeci és a kisvárdai presbiterek Középhután, amely találkozó témája Jézus Urunk missziói parancsára épült: "Tegyetek tanítványokká minden népeket". Az alkalmon a gyülekezetek missziói feladatát tekintették át a jelenlévők, amelyben Nt. Százvai László, kisvárdai főlelkész előadásai segítették a közös gondolkodásban a presbitereket. Az alkalom fényképeiből készült összeállítás alább megtekinthető.

"Az erőszak megértése és megelőzése a fiatalok körében" elnevezésű, az Európai Unió által támogatott határon átnyúló projektben vesz részt gyülekezetünk, amelynek elsődleges célja - ahogyan az elnevezés is sejteti -, hogy a fiatalok, gyermekek körében egyre gyakoribbá váló erőszak megelőzésre kerüljön. Ez a cél volt szem előtt tartva azon az élménypedagógiai képzésen is, amelyet a program keretében gyülekezeti otthonunkban szerveztünk 2015. március 12-14. napokon pedagógusoknak, lelkészeknek, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. A képzés három napja alatt különböző foglalkozásokkal, élménypedagógiai játékokkal és azok elméleti hátterével ismerkedhettek meg a résztvevők, akikre a tényleges feladat ezután hárul majd, hiszen a foglalkozásokat a saját gyerekcsoportjaikban is ki kell próbálni, s azok tapasztalatait össze kell gyűjteni. E foglalkozások által a képzésnek, s magának a programnak a haszna a gyerekekig eljut, s reménység szerint a kitűzött célt, vagyis az agressziót is sikerül több gyerekcsoporton belül háttérbe szorítani. A képzés felvételeiből készült összeállítás alább megtekinthető.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának 2015. február 28-án hozott határozata értelmében egyházunk gyülekezeteiben gyűjtést hirdettek a kárpátaljai testvérek megsegítésére. Látva a tőlünk pár kilométerre élő testvéreink nyomorúságát, magunkénak érezve az ő szükségüket, március két vasárnapján egyházközségeinkben is gyűjtést hirdettünk. A pólyáni gyülekezetben 130,- Euró gyűlt össze, a királyhelmeci gyülekezetben perselyadományként és egyéni adományként 847,30 Euró lett e célra felajánlva. A gyülekezeti tagok adományát kiegészítve, összesen 980,- Eurót juttatunk el az Esperesi Hivatalon keresztül egyházunk Diakóniai Központjába, hogy a segítségnyújtás az ő közreműködésükkel legyen lebonyolítva és az adomány a legnagyobb szükségben lévőkhöz legyen eljuttatva élelmiszer és gyógyszervásárlás céljából. Köszönet az adományokért.