Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Menjetek el tahát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. (Mt 28,19)

A keresztelésben nem egy szép szokás gyakorlatát viszi tovább nemzedékről-nemzedékre egyházunk és gyülekezetünk, hanem Jézus parancsának tesz eleget, ezért is szentség, sákramentum a keresztség. Jézus Krisztus mennybemenetele előtt mondott szavainak engedelmeskedünk, amikor valakit a keresztség sákramentumában részesítünk. E sákramentumban az Isten lép az emberhez, s Urunk kezdeményezésére szövetségkötés történik. A vízzel való keresztségnek lelki tartalma van, s azt fejezi ki, hogy amint a víz lemossa a test szennyét, piszkosságát, úgy tudja megmosni az emberi lélek minden tisztátalanságát, bűnét a Jézus Krisztus vére és Lelke.
A szülők Isten iránti felelőssége és egyben a gyermekük iránti kötelessége, hogy az Úrtól kapott gyermek ne csupán testileg növekedjék, hanem lelkileg is. A keresztelés az első lépés lehet ebben a lelki növekedésben; az első lépés azon az úton, melyen elindulva, Jézus Krisztus életét, tanításait, bűnt eltörlő halálát és szeretetét megismerheti a gyermek és Istenbe vetett élő hitre juthat, melynek kinyilvánítására a konfirmációban kerülhet majd sor. A gyermekek keresztelésekor a szülők, ill. keresztszülők erre vonatkozólag ígéretet is tesznek, miszerint úgy nevelik és neveltetik gyermeküket (keresztgyermeküket), hogy felnövekedve majd vallást tegyen hitéről, vagyis konfirmáljon. A hitben való nevelés és neveltetés elsősorban a szülők, keresztszülők felelőssége – erre tesznek ígéretet. A hitben való neveltetéshez a gyülekezet sok segítséget, erre vonatkozó lehetőséget igyekszik megadni.
A keresztelés általában a vasárnap délelőtti istentiszteleten történik, amit a szülőkkel, és ha lehetséges, a keresztszülőkkel való beszélgetés előz meg. A keresztelés igényét a Lelkészi Hivatalban minél előbb jelezni kell, a keresztelés tervezett időpontját és az azt megelőző felkészítő alkalom idejét egyeztetni kell a keresztelő lelkésszel.
Vannak, akiknél elmaradt gyermekkorban a keresztelés, viszont életük folyamán eljutnak arra a pontra, amikor rendezni akarják Istennel való kapcsolatukat, s szeretnének megkeresztelkedni. Nyilván ez felnőtt korban már meggyőződésbeli, hitbeli döntés, elhatározás, ezért a felnőtt keresztséget a felnőtt konfirmációval kötjük össze, amit egy felkészítő beszélgetéssorozat előz meg. Ezt a szándékot is a lelkészi hivatalban lehet jelezni.