Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A 2021. december 10-én hatályba lépő állami rendelet értelmében újra van lehetőség templomi istentisztelet tartására. Így december 12-én, azaz advent harmadik vasárnapján, ha kicsiny létszámú közösségben is, de a gyülekezetben tudunk ünnepelni. A királyhelmeci református templomban 9:00, 10:30 és 15:00 órakor tartunk istentiszteletet. A járványügyi előírások csak az oltottak számára, valamint a koronavírus fertőzésből 180 napon belül gyógyultak számára engedi meg a templomlátogatást, az istentiszteleten való részvételt. Mivel a rendelzés a jelenlévők létszámát is korlátozza, ezért szükséges az istentiszteletre előzetesen jelentekzni a lelkészi hivatal telefonszámán (056-6321972). Örülünk a személyes találkozásnak, szeretettel várunk mindenkit az adventi istentiszteletre.

Sajnos, sokak számára az új rendelkezés sem teszi lehetővé, hogy templomba menjenek, szeretett gyülekezetük közösségében figyeljenek Istenünk igéjére. Ők ezúttal is az internet adta lehetőségeket kihasználva kapcsolódhatnak be egy-egy istentiszteletbe, de a királyhelmeci istentisztelet rögzített hangfelvételét is lesz módjuk meghallgatni a gyülekezet honlapján. Az istentisztelet hangfelvétele kora este kerül fel az oldalra.

 

A koronavírus járvány terjedése kapcsán bevezetett intézkedések miatt nem tarthatunk templomunkban istentiszteletet, így advent első vasárnapján sem lehetünk közösen a gyülekezet közösségében. Ennek ellenére is készítsük lelkünket az ünnepre, figyeljünk Isten szavára, kérjük az Ő útmutatását, életünkre vonatkozó akaratát. A korlátozások ideje alatt templomunkban készült felvételeket, igemagyarázatokat osztunk meg, amik ugyancsak elcsendesedésünket, önvizsgálatunkat, lelki növekedésünk szolgálja. Éljünk ezen lehetőséggel is!

Egy hónapja vehették birtokukba a királyhelmeci és környékbeli gyerekek az Édenkert Óvodát, s ez idő alatt már oly sok minden történt az új intézmény falai között. Ezúttal azonban nem az óvoda mindennapjairól, a megtartott szülinapokról, gyerekszüretről és gyümölcskóstoló napról számolunk be, hanem egy mulasztásunkat pótoljuk a második osztály óvodapedagógusainak bemutatásával. A már korábban bemutatott óvónénik után a második osztály, a Szőlőfürt elnevezést viselő csoport pedagógusainak, Nagy Eleonórának és Abaházi Melindának a bemutatkozását tesszük közzé, hogy a gyerekek után, az óvoda iránt érdeklődő szülők is megismerhessék őket. 
 
 
Nagy Eleonóra vagyok, óvodapedagógus. Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem óvodapedagógus szakán végeztem. Immár tizenhárom éve dolgozom óvodapedagógusként. 
Fontos számomra a jókedv, humor, vidámság, a derűs légkör, melyet igyekszem a csoportomban is kialakítani. Nevelő – oktató munkám célja nem más, mint a gyermekek szeretetteljes, élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával,  koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, valamint problémamegoldó személyiséggé váljanak.
Tapasztalatom során bebizonyosodott, hogy az óvodai nevelés – a családi nevelést kiegészítve – hatékonyan szolgálja a gyermekek fejlődését. Atesztációs munkám rámutat arra, hogy a szülők és az óvoda együttműködésének erősítése közös rendezvények szervezésével színesebbé teszi az óvodai élet mindennapjait, pozitív hatása van a gyerekek magabiztosságára. Szívesen állok élére minden olyan kezdeményezésnek, ami ezt szolgálja.  
Törekszem a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Nyitott és befogadó vagyok az új szemléletek, módszerek iránt, igyekszem tovább fejleszteni magam. Az évek során többek között az alábbi továbbképzéseken vettem részt: grafomotorika fejlesztése képzőművészeti foglalkozás segítségével, a Montessori pedagógia elemeinek beépítése az óvodai képzési programba, néphagyomány beépítése az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkába valamint a népi játékok és néptánc az óvodában.
  Hiszek a népi játékok, énekes, táncos játékok, mondókák személyiségfejlesztő erejében. Szívesen hallatom a furulya hangját, amit a gyerekek mindig szívesen hallgatnak. Szeretném, hogy a gyermekek ismerjék és szeressék a népzenét, fedezzék fel az együtt mozgás, együtt játszás örömét, a közösséghez való tartozás jelentőségét. Fontosnak tartom a magyarságunk ezen értékeinek továbbadását és terjesztését. Munkámat a gyermekszeretet, az empátia, elhivatottság, tolerancia, együttműködés és kreativitás jellemzi. Fontos számomra a vidám hangulat, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt légkörben nevelkedjenek, miközben játékosan szerezhetnek új ismereteket. 
Szívembe zárok minden egyes gyermeket, akiknek a nevelését rám bízzák szülei!   Arra törekszem, hogy az óvodába lépő gyermekek érzelmi biztonságban éljék mindennapjaikat. Mosollyal, szeretettel és öleléssel próbálom formálgatni a gyermekek személyiségét. Hiszem, hogy minden gyermekben van valami egyedi és különleges, és feladatom, hogy utat nyissak a lélekben rejtőzködő gyermeki csodának!
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevelj”
 
Abaházi Melinda vagyok. Tanulmányaimat Komáromban a Selye János Egyetem Pedagógiai szakán végeztem, 2017-ben pedig mesterfokozatot szereztem. Ezt követően Zétényben helyezkedtem el, mint óvodapedagógus. Munkám során vegyes korcsoportú gyermekekkel foglalkozom, immár negyedik éve. Református vallási nevelésben részesültem. Már gyerekkorom óta szerettem volna gyermekekkel foglalkozni, ezért választottam ezt a hivatást.
Fontosnak tartom, hogy a meglévő tudásomat folyamatosan fejlesszem és bővítsem, ezért a következő továbbképzéseken vettem részt: Erőszakmentes kommunikáció, Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában. Ezeket az ismereteimet igyekszem beépíteni a nevelő-oktató munkába.
Fontos számomra az emberek szeretete és tisztelete, a kollégákkal való jó viszony és a pozitív, ösztönző, támogató légkör, mely által hatékonyabban érhetjük el közös céljainkat. Célom, hogy a rám bízott gyerekek vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat és a körülöttük levő világot. Törekszem a nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör kialakítására, valamint arra, hogy a tevékenységek során minden gyermek az életkorának megfelelően, önmagához képest fejlődjön. Ez a folyamat nélkülözhetetlen a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más! Mindegyik különleges! Mindegyik gyönyörű.”
A rendkívül bizonytalan esztendő után egy biztos állomásként érkezett el a gyülekezeti gyerektábor ideje a királyhelmeci református gyülekezetben. A járványhelyzet miatt szinte naponként változó rendelkezések ellenére is megszervezésre került a napközi gyerektábor, amelyre 2021. július utolsó hetében, 26-tól 30-ig kerülhetett sor. A táborba ezúttal is a 6-12 éves korosztályt vártuk, azonban a létszámkorlát miatt – amit a gyülekezeti otthon befogadóképessége és a jelenlegi helyzet miatt figyelembe kellett venni – a nagyobb korosztályt ezúttal sajnos nem, illetve nagyon kis részben tudtuk fogadni. Akik a nagyobbak, vagyis a konfirmációi előkészítőre járó és a már konfirmált fiatalok közül jöttek, rendkívül sokat segítettek. Gyakorlatilag nélkülük nem is valósulhatott volna meg a nyári alkalom, mivel a tábori program bemutatása, a bibliai történetek feldolgozása sok „szereplőt”, illetve segítőt igényelt. Nem volt ez másként a csoportfoglalkozásokkal, a vetélkedőkkel, vagy a kézműves tevékenységekkel sem, hiszen itt is elkélt a segítség. A tábor délelőttjein az evangélium továbbadásán, gyermekeket megszólító formában történő feldolgozásán volt a hangsúly. Az ebédet követően következhettek a kézműves foglalkozások és az elengedhetetlen csapatjátékok, melyeknek pontozása nem kis izgalmaz jelentett egész héten a gyerekeknek. A tábori kincskeresés ezúttal sem maradhatott el, amit az előző évekhez hasonlóan ezúttal is feszülten vártak a gyerekek. A KOEN Alapítvány erdélyi munkacsoportja által összeállított gazdag programot a gyülekezeti tagok által felajánlott adományok, finomságok tették még gazdagabbá. Azonban mindemellett nagy segítséget jelentettek ez esztendőben is a külső támogatók, akiknek köszönhetően a tábor foglalkozásai még színesebbek lehettek. A királyhelmeci napközi gyerektábor, a Vakációs Bibliahét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési központjának közreműködésével Magyarország Kormányának, illetve a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásával valósult meg. E helyen is köszönünk minden anyagi és természetbeni felajánlást, támogatást.  
Az Édenkert Bölcsőde és Óvoda nyílt napján sok érdeklődő szülő, család érkezett az új épületbe és annak játszóterére. Jó volt látni, ahogyan az épületet birtokba veszik a gyerekek és egyre bátrabban próbálják ki a már meglévő játékokat. A szülők nyilván más szemmel járták be az épület helyiségeit és az intézmény indulásával, működésével kapcsolatban is feltették kérdéseiket, amelyek közül néhányra e helyen is választ adunk:
 
Csak református gyerekek járhatnak az egyházi óvodába?
Nem. Az Édenkert Óvodába mindenkit szeretettel fogadunk függetlenül a felekezeti hovatartozásától. 
 
Mikor indul az óvoda?
Az Iskolaügyi Minisztérium 2021. szeptember 1-től sorolta be az Édenkert Óvodát és annak konyháját az oktatási intézmények hálózatába, így az új intézmény ez időponttól kezdi meg működését és fogadja a gyerekeket.
 
Mikor indul a bölcsőde?
A bölcsőde működése az óvodára és annak konyhájára épül, és engedélyének kiadása Kassa Megye fennhatósága alá tartozik. Arra törekszünk, hogy a bölcsőde is mielőbb, akár az óvodával egy időben, szeptember 1-től fogadhassa a kicsiket, de idén ősszel mindenképpen indul a bölcsőde is.
 
Miben lesz más ez az óvoda?
Abban, amiben egy egyházi intézménynek - elvárt módon - többet kell nyújtania. Az Édenkert Óvodában a korszerű oktatás mellett magyar és keresztyén szellemiségben kívánjuk nevelni a gyerekeket. E neveléssel a gyermeki lélek, s egyáltalán az identitás két meghatározó pillérét szeretnénk már a legkisebbekben erősíteni, hogy a kicsi korban kapott értékek segítséget jelentsenek a felnőtté válásban, s az egyre kuszább és bizonytalanabb világunkban is biztos alapot nyújtsanak az intézmény falain belül cseperedő gyerekeknek. 
 
A magyar mellett tanulnak-e más, idegen nyelven a gyerekek?
Igen, mind a szlovák, mind az angol nyelv tanítása része az oktatási programnak, amely nyelveket az iskolakezdéshez szükséges szinten elsajátítanak a gyerekek.
 
Mennyit kell fizetni az óvodáért?
Az óvoda besorolást nyert az állam óvodai hálózatába, így a gyerekek után kapott állami támogatásból fog működni. A szülői hozzájárulás az önkormányzati óvodákban fizetett díjjal azonos mértékű lesz.
 
Mennyibe kerül a gyermekek étkeztetése?
Az állami díjszabást figyelembe véve a gyerekek háromszori étkezése naponta 1,54 Euróba kerül, amit a szülő térít az intézmény felé.
 
Kell-e fizetni a bölcsődéért?
Szlovákiában a bölcsődei ellátást szociális szolgáltatásnak tekintik, s mint minden ilyen szolgáltatás, díjköteles. A szülők az államtól e célra igényelhető (kb. 280,- €) összegen túl előreláthatólag 50,- € hozzájárulást, valamint a gyermek étkeztetését (1,54 €/nap) kell majd fizessék.