Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci Édenkert Óvodába történő beiratkozás során gyakran tették fel az érdeklődő szülők a kérdést, hogy vajon kik lesznek az óvodapedagógusok, kik lesznek azok a személyek, akik naponta fogadják majd a gyermekeket, nevelik és oktatják őket. Az óvodapedagógusok kiválasztása – a beérkezett jelentkezések megvizsgálása után – az elkövetkezendő napokban fog megtörténni, azonban a megbízott intézményvezetőt már be tudjuk mutatni. Az Édenkert Óvoda megbízott igazgatója Jakab Krisztina lesz, akivel a Királyhelmeci Református Egyházközség megkezdi a közös munkát. Az alábbiakban a megbízott intézményvezető szakmai bemutatkozását lehet olvasni, amelynek soraiból felsejlik az az értékrend és nevelési irány is, aminek mentén az egyházi óvodában foglalkoznak szeptembertől a gyerekekkel.

Jakab Krisztina így ír önmagáról:

Tanulmányaimat Losoncon, a Pedagógiai Szakközépiskolában végeztem. Huszonöt éve óvodapedagógusként dolgozom, 2014-től a nagyszelmenci önkormányzati óvoda vezetőjeként, majd 2019-től a nagyszelmenci Szent Efrém Egyházi Óvoda pedagógusa és megbízott vezetőjeként.

Az évek alatt igyekeztem sokat tanulni, képzésekre járni, hogy egyre jobb óvónő legyek, és megfeleljek a nevelés mai kihívásainak. Nagyon fontosnak tartom úgy fejleszteni a gyerekeket, hogy közben jól érezzék, érezzük magunkat. Atesztációs munkám témájaként a DRÁMAPEDAGÓGIÁT, a drámajátékok alkalmazását választottam, ami jól felhasználható és alkalmazható a munkám során. Elvégeztem az ÍGY TEDD RÁ! ­–­ Néptáncmódszertan képzést, a HANG REND logopédiai alapok képzést, továbbá a helyes testtartás elsajátítása PILATES gyakorlatokkal óvodás korban, a MONTESSORI pedagógia beillesztése a pedagógiai programba, a NÉPHAGYOMÁNY beépítése az óvodai és iskolai munkába szakirányú továbbképzéseket. 2018-tól RINGATÓ foglalkozásvezető vagyok a Cseperedő programban.

Református magyar hitem segített megvalósítani életemben a hitelességet, a megfelelő példaadást és nem utolsó sorban az emberséget. Sok-sok szeretettel és türelemmel arra törekszem, hogy a körülöttem lévő gyermekek kiegyensúlyozottan növekedhessenek, fejlődhessenek testben és lélekben egyaránt, úgy, hogy a szülőkkel együtt őszintén segítjük, támogatjuk egymást a nevelés útján.

Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy óvodapedagógus lettem, és nap mint nap számos értékes „MAGOT” ültethetek el a rám bízott gyermekekben.

Az ÉDENKERT Óvoda vezetőjeként szeretném beépíteni a mindennapi tevékenységek közé a megszerzett tapasztalataimat. Gyermekkoromból sok élményt és kalandot őrizgetek emlékeimben, ennek köszönhetően lettem én is óvodapedagógus. Ezen a területen sikerült megtalálni magam, hiszen annyira sokszínű ez a hivatás. Fontosnak tartom az érzelmi nevelést és a sokoldalú fejlesztést, valamint célom, hogy saját emlékeimből és megszerzett tudásomból merítve boldog gyermekkort biztosítsak.

Nincs gyönyörűbb dolog, mint belenézni a hatalmas és tiszta szemekbe, és megtölteni érzelmekkel, értelemmel. Megölelni igazán tiszta szívüket. Látni, hogy nap mint nap tanul valami újat. Meglátni a lelkét...őt...mindegyiket...hisz mindenki más...minden gyerek önálló csoda!

 
A királyhelmeci Édenkert Óvoda szeptemberi nyitását látva hivatalosan is meg tudjuk hirdetni az óvodai alkalmazottak felvételének lehetőségét. Várjuk azon óvodapedagógusok jelentkezését, akik azonosulni tudnak a keresztyén értékrend szerinti, magyar nyelven történő neveléssel, és elhívást éreznek arra, hogy az egyházi óvodában végezzék oktatói, nevelői munkájukat. Emellett azon személyek jelentkezését is várjuk, akik az óvoda konyhai alkalmazottjaként, illetve az intézmény takarítójaként szeretnének dolgozni és az Édenkert Óvoda mindennapjait munkájukkal segíteni. A jelentkezőktől a következő dokumentumokat kérjük magyar és szlovák nyelven:
- kérvény (meghatározva benne, hogy milyen munkára jelentkezne: óvodapedagógus, konyhai alkalmazott, takarító), 
- szakmai önéletrajz a megszerzett képesítések és eddigi munkahelyek feltüntetésével, 
- „motivációs levél” annak kifejtésével, hogy miért szeretne egyházi óvodában dolgozni,
- hozzájárulás személyes adatainak kezeléséhez. 
A jelentkezők kérvényüket a református lelkészi hivatalba küldhetik, vagy adhatják le személyesen (Királyhelmec, Templom sor 13) 2021. június 15-ig. Esetlegesen felemerülő kérdésekre ugyancsak a lelkészi hivatalban tudunk választ adni. 
 
 
Az Iskolaügyi Minisztérium határozata értelmében a királyhelmeci Édenkert Óvodában már 2021 szeptemberében megkezdődhet az oktató és nevelő munka, azaz fogadhatja az új intézmény a gyerekeket. Ennek ismeretében meghirdetjük a 2021/2022-es tanévre az óvodai beiratkozást a 3-6 év közötti gyermekek számára. 
A beiratkozás feltétele a következő dokumentumok benyújtása:
 
A kitöltött nyomtatványokat a lelkészi hivatalba (Királyhelmec, Templom sor 13) kell eljuttatni. Időpontot a következő telefonszámon lehet egyeztetni: 056-6321972. Az óvodával kapcsolatos kérdésekre ugyancsak személyesen, vagy telefonon tudunk választ adni, de az új intézmény megtekintésére is van lehetőség minden érdeklődő számára. 

A királyhelmeci református templomban május 16-án a következő időpontokban lesz istentisztelet: 8:30, 9:30 és 10:30. Az istentiszteletekre vonatkozó járványügyi előírások most is csak korlátozott létszámban engedik meg a részvevők számát a templomban. Istentiszteletre jelentkezni, illetve a „szabad helyek” iránt érdeklődni a lelkészi hivatal telefonszámán lehet: 056-6321972. Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

A hatályos járványügyi rendelkezések - bizonyos korlátozásokkal - megengedik az istentiszteletek tartását. Sajnos mindeddig nem került sor további enyhítések bejelentésére, a templomi létszámkorlát feloldására. Ezért továbbra is 15 négyzetméterenként lehet egy fő a templomban, ami a királyhelmeci református templom esetében mintegy 20 főt jelent csupán. E létszámkorlát miatt május 9-én, azaz vasárnap is négy istentiszteleti alkalmat hirdetünk a következő időpontokban: 8:30, 9:30, 10:30 és 15:00 óra. Az istentiszteletre most is szükséges a lelkészi hivatal telefonszámán előzetesen jelentkezni, illetve érdeklődni, hogy a kiválasztott időpontra még van-e „szabad hely”. A telefonszám: 056-6321972. A több időponttal és az előzetes jelentkezéssel talán sikerül áthidalni a létszámkorlátozást és minden templomba vágyó „bejuthat” az istentiszteletre.

Bízunk abban, hogy e korlátozás átmeneti csupán és annak mielőbbi feloldását követően a teljes gyülekezettel közösen lehetünk istentiszteleten.

Kérjük, hogy a templomba érkezők tartsák be az általános rendelkezéseket és istentiszteletre FFP2 típusú maszkban, a bejáratnál elvégzett kézfertőtlenítés után érkezzenek. Negatív tesztről, vagy oltásról szóló igazolás nem szükséges.

 
 

A hatályos járványügyi rendelkezések - bizonyos korlátozásokkal - megengedik az istentiszteletek tartását. E rendelkezések értelmében 15 négyzetméterenként egy fő lehet a templomban, ami a királyhelmeci református templom esetében mintegy 20 főt jelent csupán. E létszámkorlát miatt május 2-án, azaz vasárnap négy istentiszteleti alkalmat hirdetünk a következő időpontokban: 8:30, 9:30, 10:30 és 15:00 óra. Az istentiszteletre előzetesen szükséges jelentkezni a lelkészi hivatal telefonszámán, illetve érdeklődni szükséges, hogy a kiválasztott időpontra még van-e „szabad hely”. A telefonszám: 056-6321972. A több időponttal és az előzetes jelentkezéssel talán sikerül áthidalni a létszámkorlátozást és minden templomba vágyó „bejuthat” az istentiszteletre.

Bízunk abban, hogy e korlátozás átmeneti csupán és annak mielőbbi feloldását követően a teljes gyülekezettel közösen lehetünk istentiszteleten.

Kérjük, hogy a templomba érkezők tartsák be az általános rendelkezéseket és istentiszteletre FFP2 típusú maszkban, a bejáratnál elvégzett kézfertőtlenítés után érkezzenek. Negatív tesztről, vagy oltásról szóló igazolás nem szükséges.