Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5


A Közegészségügyi Hivatal rendelkezése és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnökségének körlevele alapján május 10-én templomi istentisztelet keretén belül, a gyülekezet közösségében tudunk újra együtt lenni. Istennek legyen hála! 
 
Bizonyos előírásokat és javaslatokat az istentiszteleten résztvevőknek is szükséges betartaniuk. A szakemberek útmutatásait figyelembe a következők szerint tervezzük Királyhelmecen az istentiszteleteket: 
  • A két megszokott istentisztelet közül a délutánit, vagyis a 15:00 órakor kezdődő alkalmat az idősebbeknek, a 65 év feletti testvéreinknek ajánljuk. Erre az alkalomra várjuk a veszélyeztetett csoportba tartozó gyülekezeti tagokat is. 
  • A 10:30 órakor kezdődő istentiszteletre a fiatalabb korosztályba tartozókat hívogatjuk elsősorban.  
  • Kérjük, hogy az istentiszteletre érkezők viseljenek szájmaszkot, vagy más, erre alkalmas eszközzel (pl. sállal, kendővel) takarják el felső legutaikat. 
  • Az istentisztelet előtt mindenki keze fertőtlenítő szerrel lesz lefújva, de a nagyobb óvatosság céljából egyszer használatos gumikesztyű viselése is ajánlott. 
  • Kérjük, hogy a templomban az előre kijelölt helyre üljenek, hogy az egymás közti távolság megfeleljen az előírtaknak. Egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellett is.
  • Az istentiszteletről való távozás során is figyeljünk a kellő távolság betartására.
  • A nagyobb óvatosság céljából az alkalmak után szellőztetve és bizonyos szintig fertőtlenítve lesz a templom, és az istentisztelet liturgiájában, annak hosszában is igyekszünk tekintettel lenni a jelenlegi helyzetre. 
Szeretettel várunk mindenkit az alkalomra. Örülünk a találkozásnak. 
 

Az idei napközi gyerektáborra július 3-7. napokon kerül sor a gyülekezeti otthonban, illetve annak udvarán, amelyre szeretettel várjuk a gyülekezethez tartozó 6-12 éves gyerekeket. A tábor napjaiban 8:00-15:00 óra között várjuk a gyerekeket, akikkel délelőttönként a Biblia történeteiben – idén Dániel könyvének alapján a hűség témájában – mélyülünk majd el, illetve dolgozzuk fel korcsoportonként a napi üzenetet; az ebédet követően pedig kézműves foglalkozásokkal és csapatjátékokkal töltjük az időt. A táborról bővebb felvilágosítás a lelkészi hivatal elérhetőségein kérhető; jelentkezni is ez elérhetőségeken, vagy személyesen lehet. A táborba való jelentkezés az ebéd bebiztosítása céljából szükséges, amit 2017. június 25-ig lehet megtenni. A Koinonia jótékonysági alap támogatásának köszönhetően a Királyhelmeci Református Egyházközséghez, vagy annak leányegyházközségéhez és szórványához tartozó gyermekek számára a tábor ingyenes. 

 

Idén már hetedik éve hirdetik meg a Szeretethíd elnevezésű programot, amelynek keretén belül református önkéntesek ezrei végeznek különböző feladatokat a Kárpát-medence sok-sok református gyülekezetében. Ezen feladatokba az időslátogatástól a virágültetésen át a fizikai munkavégzésig sok minden beletartozhat, s bele is tartozik, hiszen ahány gyülekezet, ahány önkéntes csoport, annyi feladat, munka, vagy ez esetben inkább szolgálat. Szolgálat nem csupán a közös munka öröméért, hanem Urunk dicsőségére. 
A királyhelmeci gyülekezetben is több éve kapcsolódunk e programhoz, s amíg korábban elsősorban a fiatalokat próbáltuk a Szeretethíd által az önkéntes munka és a szolgálat örömére vezetni, úgy tavaly már az egész gyülekezetben meghirdettük a programot. Idén is várunk mindenkit május 30-án a közös munkavégzésre, amelynek keretén belül a templom és a gyülekezeti ház udvarán munkálkodnánk, de az egykori iskolaépületen belül és annak környezetében is végeznénk feladatokat. 
A tavalyi Szeretethídon készült felvételek:
http://www.youtube.com/watch?v=ToBsocRxg0E
 

2015. május 23-án, 14:30 órakor Albert Zita és Binó András templomunkban kötnek házasságot és kérik Urunk áldását közös életükre.

A Királyhelmeci Református Egyházközség, a magyarországi Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete felkérésére, egy, az Európai Unió által is támogatott, határon átnyúló együttműködési programban vesz részt. A program célja, hogy a gyermekek és fiatalok körében egyre gyakoribbá váló erőszak – akár iskolán, osztályközösségen belül – megelőzésre kerüljön. E cél eléréséhez az élménypedagógia módszere is segítséget nyújthat, amely módszerrel, valamint az erőszak megelőzésére irányuló feladatokkal e program keretében több pedagógus, lelkipásztor, gyermekekkel foglalkozó szakember ismerkedhetett meg az elmúlt hónapokban. 
Örömünkre szolgál, hogy a projektfolyamat végéhez közeledve nem csupán a pályázatba tervezett és megvalósult programelemeket tudjuk „kipipálni”, hanem sikerekről, osztályokon belül, a tényleges célcsoportban, vagyis a gyerekközösségekben végbement változásokról is be tudunk számolni. E beszámolóra, vagyis a projektet lezáró helyi konferenciára 2015. június 6-án (szombaton) 9:00 órai kezdettel a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában kerül sor, amelyre szeretettel hívjuk a pedagógusokat, lelkipásztorokat, gyermekekkel foglalkozó szakembereket. A zárókonferencián, élménypedagógiai szakmai napon, a programban résztvevő helyi, magyarországi és kárpátaljai trénerek műhelyfoglalkozásokat is vezetnek majd, amelyeken az élménypedagógia módszerével, az iskolai oktatásban jól használható játékokkal ismertetik meg a jelenlévőket.
Tervezett program:
  9:00 Megnyitó
  9:15 Beszámoló a helyi képzésekről, iskolákon belüli foglalkozások megvalósulásáról
10:00 A facilitálás technikái, avagy a pedagógus erőszakmentes kommunikációja – Bányai Sándor (HU)
10:30 Műhelyfoglalkozás 1.
          1. A csapat építése, avagy erőszakmentes kommunikáció kiscsoportos konstrukciós játékokban – Bányai Sándor (HU)
          2. „Fegyvertelen játszótárs”– élménypedagógiai foglalkozások tinik körében – Gogola István, Tihor Melinda (UA)
          3. Erőszak megelőzésére irányuló élménypedagógiai játékok a hittanórán (osztályfőnöki órán)– Ádám Csilla, Molnár Éva (SK)
12:00 Ebéd
13:00 Műhelyfoglalkozás 2. (az előzőhöz azonos témákban)
14:30 Zárás 
 
A szakmai napon való részvétel ingyenes, azonban a foglalkozások tervezése, az ebéd megrendelése végett szükséges a jelentkezés. Jelentkezési határidő: május 29. A szakmai napra jelentkezni, ezzel kapcsolatosan bővebb információt kérni a következő elérhetőségeken lehet Molnár István lelkipásztornál: molnaristvan(kukac)refkoinonia.sk, +421-(0)903 136 130. 
A programról bővebben a www.uviayouth.org oldalon is lehet tájékozódni.
 

Május 11-én, 9:00 órai kezdéssel élménypedagógiai képzésre kerül sor a királyhelmeci református gyülekezeti otthonban, amelynek témája az idei nyári Vakációs Bibliahét történetéhez kötődik (Eszter könyve), de a foglalkozások a tábortól függetlenül is használhatók gyerekek, fiatalok körében. A képzésen egy sokak számára új élménypedagógiai módszerrel, technikával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, mivel a bibliai történetek ún. „padlókép” formájában lesznek feldolgozva. A képzést Olasz Tímea, vallástanár, a Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága Módszertani Központjának munkatársa tartja, aki a KOEN Alapítvány idei programjának élménypedagógiai részét dolgozta ki. Az élménypedagógiai napon való részvétel ingyenes, viszont szükséges az előzetes jelentkezés, ezért a szervezők kérik az érdeklődő lelkészeket, tanárokat, táborvezetőket, hogy a tervezés szempontjából május 8-ig jelezzék részvételi szándékukat a királyhelmeci lelkészi hivatal elérhetőségeinek valamelyikén.