Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja házi gondozói szolgálatot indít, amelyhez gyülekezeti tagok is csatlakozhatnak gondozókként, vagy gondozottakként. 
Református gyülekezeteinkben, mint ahogyan országosan, vagy összeurópai viszonylatban is, sok az idős. A társadalom átalakulása miatt, a fiatalabb generációk kényszerű elvándorlása következtében az idősekről való gondoskodás sokszor nem megoldható szűk családon belül. Ugyanakkor, amíg lehet, mindenki szeretné élete alkonyát a saját otthonában, a megszokott környezetében eltölteni, s csak végső esetben „kíván” egy-egy szociális intézmény falai között élni. Ezt a tényt felismerve, az állam is igyekszik támogatni a házi gondozói szolgálatok működést, vagyis hogy az erejében megfogyatkozó, mások segítségére szoruló személyek otthonukban maradhassanak, és egy segítőt, egy fizetett gondozót kapjanak. A Diakóniai Központ küldetéséhez és szolgálatához hozzátartozik a rászorulók segítése, az idősekről való törődés munkálása. Ezért is igyekszik – az állam által nyújtott lehetőségeket is kihasználva – egyfajta hidat képezni, és a gyülekezetekben megtalálni a segítésre, gondozásra szoruló személyeket, s ugyanakkor megtalálni azokat is, akik szívesen végeznék a gondozói szolgálatot idehaza, gondoskodnának másokról, fizetett munkakörben segítenék a gondoskodásra szorulókat. 
A református egyház Diakóniai Központja hat megyében regisztrálta a gondozói szolgáltatást, s így Kassa Megyében is, vagyis a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiben és így a mi gyülekezetünkben is van lehetőség az említett intézmény szárnyai alatt gondozást vállalni, illetve gondozást igényelni. 
 
 
Gondozóként munkát vállalni szándékozók számára fontos tudni:
A gondozó személye nincs életkorhoz kötve, így nyugdíjasként is lehet végezni ezt a munkát. Anyasági szabadságot töltve, vagy akár másodállásban is lehet gondozói szolgálatot végezni. A gondozó és a gondozott személy nem élhet egy háztartásban, s gyermek-szülő, unoka-nagyszülő, vagy éppen házastársi kapcsolat sem lehet közöttük. Az végezhet gondozói szolgálatot, akinek erre vonatkozó képesítése van, vagyis minimálisan egy erre irányuló tanfolyamot már elvégzett. Azoknak is igyekszik a Diakóniai Központ segíteni, akiknek nincs ilyen jellegű képzése, de szeretnének gondozóként munkát vállalni a Központon keresztül. Ezért, február folyamán egy gondozói képzést indít a Diakóniai Központ Királyhelmecen, amely a munkanélküliek számára ingyenesen, a nem munkanélküliek számára kedvezményesen végezhető el. A nemzetközi szinten is elismert oklevelet nyújtó képzésre az jelentkezhet, aki vállalja, hogy a képzést követő egy éven keresztül a Diakóniai Központ gondozójaként, alkalmazottjaként fog tevékenykedni.
 
A gondozói szolgálatot igénylők számára fontos tudni:
A helyi önkormányzat illetékes osztályán kell kérvényezni a házi gondozói szolgálatra való igényt, aminek a jogosultságát, az orvosi vélemény alapján állapítják meg, és ez alapján határozzák meg a rászorultság mértékét is, vagyis, hogy napi hány órás gondozásra szorul a kérvényező. A rászorultság mértéke különböző lehet, így azok is igényelhetik ezt a szolgáltatást, akik még sok mindent el tudnak végezni, de egyre több feladat elvégzése már nehézséget okoz. A gondozó bérét a Diakóniai Központ fizeti, azonban a gondozottnak is hozzá kell járulnia a szolgáltatáshoz. Az egy hónapra jutó hozzájárulás, napi nyolc órai gondozói szolgálat igénybevétele esetén kb. 35,- Euro. Kevesebb idejű szolgáltatás igénylése esetén ez összeg kevesebb. 
 
 
A gondozói szolgálat elindítása egy új út a református egyház és a Diakóniai Központ számára, és egy új lehetőség a gyülekezetek, s nem utolsó sorban az egyháztagok számára a szeretetszolgálat gyakorlására. A Diakóniai Központ fontosnak tartja, hogy a házi gondozásban ne csupán a fizikai segítségnyújtás történjék meg, hanem az idősek, a gondoskodásra szoruló személyek lelkével való foglalkozást, a lelki szükségletekre való odafigyelést is kiváltképpen fontosnak tartja.
 A program keretei, amelyen belül a Diakóniai Központ szolgálata is elindul, bizonyos szinten behatárolják a lehetőségeket, de a szükséget látók, a gondozásra szoruló személyek a központon keresztül rátalálhatnak a hivatásos gondozóként munkát vállalni akaró egyháztagokra. Ebben minden segítséget meg kíván adni a református egyház szeretetszolgálati intézménye.
A Diakóniai Központ várja a program iránt érdeklődőket, a gondozást igénylő, vagy éppen gondozói munkát vállalni kívánó személyek jelentkezését. Tekintettel arra, hogy a fent említett tanfolyam hamarosan és kis létszámmal indul, valamint, hogy a szolgálatot márciustól szeretnék elindítani, az érdeklődők mielőbb jelentkezzenek a következő elérhetőségeken: diakonia.kozpont[kukac]gmail.com