Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. február 28-án tartott ülésén, az alább olvasható hatáozat értelmében, gyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvéreink megsegítésére.
„A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata – átérezve az Ukrajnában zajló háborúnak az ott élő testvéreinkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatását – teljes együttérzéséről biztosítja a Kárpátalján élő református testvéreinket. Hisszük, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét a nehéz időkben sem, és megszabadítja mindazokat, akik segítségül hívják az Ő nevét a nyomorúság idején.
Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a nehéz körülmények között élő kárpátaljai református testvéreinknek, hiszen Isten igéje arra indít minket, hogy „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6,10).
Ezért a Zsinat azonnali gyűjtést hirdet Egyházunkban a kárpátaljai testvéreink megsegítésére. A tartós élelmiszer vásárlására szánt pénzadomány gyűjtés megszervezésével, és 2015. április 15-ig történő lebonyolításával a Zsinat megbízza Egyházunk Diakóniai Központját.”
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja - a Zsinat határozata értelmében - hozzákezdett az adománygyűjtéshez, s bár a gyűjtés április 15-ig tart, de az átutalásokat folyamatosan várják, hogy a szárazélelmiszerből és gyógyszerekből álló segélytszállítmányokat folyamatosan tudják küldeni Kárpátaljára. Az adományokat a március 15. és 22-ei istentiszteletek keretében perselyben gyűjtjük, de a személyes felajánlások a lelkészi hivatalba is behozhatók. Az összegyűlt adományokat az Esperesi Hivatalon keresztül a Diakóniai Központ számlájára utaljuk, ahonnan a Kárpátalján élő hittestvérek megsegítésére induló szállítmányokat bonyolítják majd.