Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A Reformáció 500 éves jubileumára készülve, a Királyhelmeci Református Egyházközség és a Zenthe Ferenc Színház szervezésében, valamint Királyhelmec Város társszervezésével 2016. október 18-án, 18:00 órai kezdettel, a királyhelmeci Városi Művelődési Központban kerül bemutatásra Kocsis István drámája Árva Bethlen Katáról, a töretlen hitű és erkölcsű, tragikus életutat bejárt asszonyról. A XVII. századi Erdély és Magyarország híres református nagyasszonyát Isten vallatja saját sorsának alakulásáról. Árva Bethlen Kata élete megpróbáltatások sorozata, ahogy abban a korban a legtöbb hitéhez hű asszonyé az volt. Választania kellett hitbéli meggyőződése és családja, családi élete, sőt, gyermekei között. Árva Bethlen Kata példája bizonyság arra, hogy az örök érvényű emberi értékek és a hit vállalása egyetemes, megtisztulást adó kötelesség. A kitűnő író, Kocsis István olyan szerepet írt, amelyet több nagyszerű színésznő választott jutalomjátékául. Ez alkalommal, a felejthetetlen alakítást nyújtó, bársonyos hangjáról is ismert Kökényessy Ági formálja meg Bethlen Katát, aki mellett színre lép az előadásban egy titokzatos férfiú, akit Incze Máté formál meg. A szervezők szeretettel várnak mindenkit a történelmi játék királyhelmeci bemutatójára, amelyre a Reformáció Emlékbizottság támogatásának köszönhetően kerülhet sor Királyhelmecen.

Nem múlhat el nyár gyülekezeti napközi tábor nélkül. Ez nem csak a Királyhelmeci Református Egyházközség életében van így már 12. éve, hanem egyre több gyermek és szülő is így gondolkodik. Sokan már hetekkel a szünidő kezdete előtt kérdezgetik, hogy mikor lesz a tábor, és többen vannak, akik a saját családi kirándulásuk időpontjával is alkalmazkodnak a gyülekezeti tábor időpontjához. Ez évben július 18-22. napokon valósult meg a gyerektábor és most  különösen is szép számmal voltak táborozó gyermekek, és Urunknak legyen hála, szép számú segítőgárda is összejött a gyülekezet ifjaiból, a már konfirmált, vagy a konfirmációi előkészítőre járó fiatalokból. Ez utóbbi azért is fontos, mivel a tábor, a gyülekezet sok más alkalmához hasonlóan, nem egyszemélyes szervezést igényel, hanem itt is önkéntesekre van szükség, akik szolgálatot vállalnak, szolgálatot végeznek, jelen esetben a gyerekekre való odafigyelést, a tábor sokrétű feladatainak ellátását. A napközi gyerektábor idei témája szerint Péter apostol életével ismerkedtek meg a gyerekek, de persze most sem maradtak ki a témához kötődő énekek, a vetélkedők, csapatjátékok, kézműves foglalkozások, vagy éppen a tábor utolsó napján a kincskeresés. Hisszük, hogy a tábor szervezése, az önkéntesek munkája, vagy akár a táborba felajánlásként érkező finomságok mind-mind a gyerekek hasznára, hitbeli növekedésére voltak. Ugyancsak reméljük, hogy akik most táboroztak, azok egy pár év múlva már segítők lesznek – ahogyan erre több esetben is van példa –, s akik most ifjúként a gyülekezeti táborban segédkeztek, azok egy pár év múlva már felnőttekként  építik, segítik egyházunk szolgálatát, munkálkodnak mások épülésére, ahogyan tette azt Péter apostol is. 
 
A napközi gyerektábor megszervezését a Bethlen Gábor Alap támogatta.
 
A Teleki László Alapítvány munkája sokak előtt ismert, hiszen ez a magyarországi alapítvány közel két évtizede azon munkálkodik, hogy határon túli műemlék épületek, elsősorban templomok, szakrális terek megújuljanak. Az alapítvány munkájának, támogatásainak köszönhetően csaknem négyszáz épület újulhatott meg ez idáig Kárpát-medence területén. A megújult értékes épületek, vagy berendezési tárgyak egy része talán már teljesen az enyészeté lett volna, ha az alapítvány nem ismeri fel – a helyiek által talán nem is ismert – épület értékét, szépségét, és nem siet a megmentésére. Fontos azonban, hogy ez értékeket ne csak a helyiek, a templommal, megújult épülettel rendelkező közösségek ismerjék meg, hanem mind többen fedezzék fel, hogy milyen gazdag épületkincse van a magyarságnak a határon túli területeken is. E célt szem előtt tartva, s a Teleki László Alapítvány munkájának a bemutatását is célul tűzve született meg az a kiállítás, amelyet az alapítvány a budapesti Magyarság Házával közösen hozott létre három évvel ezelőtt, s amely kiállítás bemutatására huszadik alkalommal Királyhelmecen került sor 2016. szeptember 16-án. 
 
A királyhelmeci megnyitón Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, s méltatta azt az odafigyelést, szakmai hátteret, amellyel egy-egy épület felújítását végzi az alapítvány, hiszen nem csupán az anyagi forrásokat biztosítják, hanem a legtöbb esetben a műemlékvédelmi, vagy a helyreállítási munkálatokat végző szakembereket is felkeresik, s nagy körültekintéssel járnak el a műemlékek megújításánál. A kiállításmegnyitón köszöntőt mondó Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese a köszönetét is kifejezte a Teleki László Alapítvány jelenlévő képviselőinek értékmentő tevékenységükért, hiszen a református egyház több templomának megújítását is támogatta az alapítvány. A köszönetnyilvánítás mellett az első találkozásra és az abaújszinai református templom felújításával kapcsolatos közös munkájukra is kitért a püspökhelyettes, valamint hangsúlyozta, hogy egy-egy templomfelújítás, nem csak az épület kinézetében, esetleg formájában hoz változást, de változtatja, formálja az épülettel rendelkező közösséget is. Az egyházvezető kiemelte még beszédében, hogy milyen hatalmas kincse van a magyarságnak, amely kincs az ősök hagyatékaként nem csupán egy gyülekezeté, vagy egy szűken vett közösségé, hanem az egész nemzeté. 
Az alapítvány templomfelújító tevékenységébe Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor vezette be a kiállítás megnyitójára ellátogatókat, hiszen ő képes beszámolóval kalauzolta végig a látogatókat gyülekezete Árpád-kori templomának felújításán. A 2005-ben kezdődő munkálatok során a teljes tetőzet ki lett cserélve, a torony zsindelyfedést kapott, a templomkülső újra lett vakolva. Ezen munkálatok mellett a templom belső tere is megújult, mivel nem csak a belső festés lett teljesen elvégezve, hanem a díszes kazettamennyezet és a karzat festett borítása is restaurálva lett. Ezt követték az épület kőelemeinek, ablakainak és ajtókereteinek a szakszerű restaurálása, s utoljára az ablakok újraüvegezése és a bejárati ajtó cseréje is megtörtént. A Teleki László Alapítvány a munkálatok egy részét finanszírozta és végezte, de nagy érdemük abban van, hogy a felújítás folyamatát ők kezdték el, s a figyelmet sikerült ráirányítaniuk Bodrogköz egyik legértékesebb templomára úgy a helyi közösség, mint a szlovák műemlékesek vonatkozásában. 
Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója már a tárlatot, a kiállítás elemeit mutatta be. A huszonhárom tabló mellett a kiállítás tárgyi eszközeiről részletesebben beszélt, így a huszti templom fiatornyának kiállított másáról, a gyulafehérvári római-katolikus székesegyház XIII. és XIV. századi kő domborműveinek másolatairól, kárpátaljai Visk református templomának barokk eredeti padvégeiről.
A kiállítás hangulatát nem csupán Varga Szabolcs zongorajátéka tette oldottabbá, hanem az a bemutató is, amely során Kárpátaljáról érkezett mesterember mutatta be a hagyományos zsindelykészítés módját, hiszen a Teleki László Alapítvány által felújított templomok tetejére, vagy tornyára hagyományos fazsindely kerül, amivel az eredeti formában való visszaállításra törekszenek. 
A Megújuló épített örökség – értékmentés a Kárpát-medencében címet viselő kiállítás egy hónapon keresztül tekinthető meg Királyhelmecen a református gyülekezet Fő utca 47. szám alatt található épületében.

1999-ben a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma finanszírozásával a Teleki László Alapítvány bonyolításában indult el a „Határainkon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megóvása és felújítása” című program. A projekt keretében 1999-tól több mint 300 épületen folytak állagmegóvási és restaurálási munkálatok, és sor került 20 műemlék teljes körű felújítására. 2011-ben újra elindulhatott a határon túli magyar vonatkozású épített örökség felkutatását és megmentését célzó magyar kormányzati program, amely a szerény források ellenére ismét jelentős eredményekről számolhat be, hiszen máig közel harminc erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki épület, számos középkori templom felújítása fejeződött be.
A kiállítás ezeket a kincseket mutatja be és egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az örökség gondozása az utódok nehéz, de szépséges feladata. A tárlat tablóin csupán néhány látható abból a 350 műemlékből, amelyen az elmúlt években munkálatok folytak. A kiállítás a tablók mellett igazi kuriózumokkal is szolgál. Az eredeti mérettel megegyező fotómásolatban látható az éppen restaurálás alatt lévő székelydályai református templom festett famennyezetének néhány kazettája és karzatának mellvédje, megtekinthetők a kárpátaljai Visk református templomának gyönyörűen kifestett barokk padjai. Látható a huszti református templom helyreállított toronysisakjának egyik fiatornya, és a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház falait díszítő kőfaragott domborművek másolata.
A programot bemutató kiállítást 2013 tavaszán a Budai Várban található „Magyarság Házában” rendezték meg. A rendezők – a Bethlen Gábor Alap és a Teleki László Alapítvány – már akkor elhatározták, hogy a tárlatot elviszik azokra a helyekre is, amelyeken a munkálatok folytak. Budapestet követően több határon túli településen láthatta a közönség a kiállítást, amelynek ünnepélyes megnyitójára Királyhelmecen 2016. szeptember 16-án fog sor kerülni. A tárlat a Fő utca 47. szám alatt található épületben tekinthető meg egy hónapon keresztül.

A gyülekezeti szolgálat fontos része a gyermekek közötti, fiatalok felé történő szolgálat, amelyek közül a nyári tábor sokaknak meghatározó élmény. Napközi tábort minden évben szervezünk, amelyre már az iskolaév alatt hívogatjuk a gyerekeket, és több, a környéken megvalósuló evangéliumi gyermektáborra, ifjúsági táborra is felhívjuk a célcsoporthoz tartozók figyelmét. Nyilvánvaló, hogy a táborok értékesek és hasznosak, s a hitben való növekedéshez, vagy éppen a gyerekek személyiségformálódásához is hozzájárul. Az említetteken kívül néha lehetőségünk adódik arra, hogy távolabb lévő nyári táborba is vigyünk gyerekeket, s három év után, idén újra nyílt alkalmunk arra, hogy a magyarországi Napernyő Alapítvány nyolc napos táborába 14 gyereket vigyünk, amelynek megszervezésére a balatonszárszói Soli Deo Gloria családi hotel és konferenciaközpontban került sor. Az alapítvány célkitűzése az, hogy a jól felépített tábori program által olyan maradandó élményekhez juttassák a gyerekeket, amikre később fülig érő mosollyal és szeretettel gondolnak majd. A szervezők szerint „a táborban szerzett tapasztalatok, élmények és az új barátok lesznek azok a kapaszkodók, amikre későbbi életükben is támaszkodhatnak majd”. A táborban a gyerekek nem csak élményeket szereztek, hanem az élménypedagógiai foglalkozások által saját maguk képességeire, tehetségére és ügyességére is rácsodálkoztak, és a csapatmunka által mindannyian fontosnak és értékesnek érezhették magukat, merthogy – amint arra az esti áhítatok is rámutattak – gondviselő Istenünk mindenkit értékesnek teremtetett. Jó volt látni a gyermekek örömét, lelkesedését, egymásra figyelését, s nem utolsó sorban azt, hogy bár Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről volt együtt a közel nyolcvan gyerek, de egy nyelvet beszéltünk, vagy éppen ugyanazokkal az evangéliumi énekekkel dicsértük az Istent.

 

A királyhelmeci református gyülekezet ifjúsági focicsapata címvédőként érkezett a Zempléni Egyházmegye focibajnokságára, így nem kis aggodalommal, és ugyanakkor maguk számára felállított elvárással léptek 2016. június 18-án pályára Kiskövesden, ahol az egyházmegyei gyerek focibajnokságot immár második alkalommal szervezték. Idén is az általános iskola felső tagozatos gyerekeit várták a csapatokba, amelyekből szép számmal érkeztek, hiszen összesen nyolc csapat mérte össze focitudását. A királyhelmeci csapatösszetétel némileg változott tavalyhoz képest, hiszen voltak, akik már a korosztályba nem fértek bele és új játékosokat kellett behívni. Így négy játékos Királyhelmecről, két játékos pedig a pólyáni leányegyházközségből volt, vagyis idén egy közös Királyhelmec-Pólyán-i csapat képviselte gyülekezeteinket, mintegy a focipályán is igazolva az anyaegyházközség és leányegyházközsége összetartozását. A csapatunknak most sem kellett szégyenkeznie, hiszen ezúttal is a döntőt játszhatták, mégpedig a nagygéresi gyülekezeti csapattal, akiket 2:0 eredménnyel legyőztek, s így lettek újra bajnokok, vagyis az egyházmegyei focikupa vándorserlegének egy újabb évig a birtokosai lehetünk.