Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A  házasság hete programsorozathoz csatlakozva a Királyhelmeci Református Egyházközség is a házasság fontosságát szeretné hangsúlyozni és a házastársi kötelék megerősödését segíteni a 2017. február 19-én sorra kerülő délutáni alkalmán, amelyen egy játékfilm közös megtekintése után beszélgetésre kerül majd sor. Az alkalomra szeretettel várják a házastársakat, jegyespárokat.

 

2015. február 25-én került sor gyülekezetünkben a rendes évi Canonica Visitatiora, azaz egyházlátogatásra, amelynek keretén belül az egyházközségbe érkező vendégek megvizsgálták gyülekezetünk elmúlt évi lelki életét és anyagi gazdálkodását. A 18:00 órakor, a református templomban istentisztelettel kezdődő, majd a gyülekezeti otthonunkban presbiteri gyűléssel folytatódó egyházlátogatásra Nt. Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese és Nt. Blanár Erik az egyházmegye főjegyzője érkezett gyülekezetünkbe.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy gyülekezetünk egy határon átnyúló európai uniós programban vesz részt partnerszervezetként, amelynek célja pedagógusok, lelkészek, gyermekekkel foglalkozó szakemberek élménypedagógia módszerével történő megismertetése, s annak az oktatási intézményekbe, gyerekcsoportokba történő bevitele az erőszak megelőzése és kezelése céljából. Az elmúlt fél évben a helyi trénerek kiképzése megtörtént, így most már e trénerek által további tanítók, tanárok vonhatók be a programba és ismertethetők meg az erőszak megelőzésére irányuló élménypedagógiai foglalkozásokkal. Így kerülhetett sor Az erőszak megértése és megelőzése fiatalok körében – Understand and Prevent Violence among Youth – “Uvia Youth” elnevezésű, HUSKROUA/1101/0037 számú határon átnyúló pályázati program keretében, a Királyhelmeci Református Egyházközség által szervezett, 2015. február 19-21. napokon a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában megvalósult erőszak megelőzésére irányuló élménypedagógiai képzésre, amin 20 résztvevő, pedagógusok, lelkészek, hitoktatók vettek részt. A képzésen készült felvételekből készült összeállítás alább megtekinthető
 
http://youtu.be/FmrO5iPyjh8
 
A program hasznosíthatóságát és gyermekekre gyakorolt pozitív hatását ismerve fontosnak tartjuk, hogy ez az erőszakmegelőző hatású élménypedagógiai képzés Királyhelmecen is megvalósuljon, vagyis, hogy az itteni pedagógusok, lelkészek számára is elérhetővé váljon. Erre az újabb képzésre 2015. március 12-14. napokon a királyhelmeci református gyülekezeti otthonban kerül sor. Jelentkezni, bővebb felvilágosítást kapni a lelkészi hivatal elérhetőségein lehet.
 
 

Gyülekezetünkben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami egyházközségünk szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek lenni az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét "változtassák" adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
A felajánláshoz szükséges nyomtatványok innen letölthetőek: Nyomatatvány-1, Nyomtatvány-2, de bővebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban is tudunk adni. A felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec

2015. február 14-én, 15:30 órakor Dobos Bettina és Kasko Roland templomunkban kötnek házasságot és kérik Urunk áldását közös életükre.

A „Házasság hete” programsorozat keretében HÁZASTÁRSI CSENDESNAPRA kerül sor az örösi kultúrházban 2015. február 14-én (szombaton) 10:00 – 16.30 között, amelyre a Zempléni Egyházmegyében lévő házaspárokat, jegyespárokat várják a szervezők. Az alkalom célja a házaspárok, jegyespárok megerősítése. A csoportos beszélgetéseken, előadásokon, közös játékokon túl a program része a közös ebéd, illetve a könyvvásár is. A résztvevő párok között a nap végén értékes nyeremény lesz kisorsolva.
A nap folyamán a következő előadóktól és témákban hangazanak el előadások:
Moheb Ashia HADI: A családfő szerepe a családban
Uzsalyné Pécsi Rita: Férfinak és nőnek teremtette...
A részvétel ingyenes, viszont az alkalom költségeinek fedezésére szívesen fogad perselyadományokat a szervező gyülekezet.
Az ebéd bebiztosítása miatt szükséges a résztvevők jelentkezése az alábbi elérhetőségeken, ahol bővebb információ is kapható:
Örösi Református Egyházközség – 076 52 Örös, Fő u. 50.
Kiss Miklós, ref. lelkész: 056 3810 365; 0918 540 046